Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
VČELÁRSTVO
Hodnotenie rizika chorôb včiel na Slovensku a možnosti ich rizika pre včelie produkty Autor textu: Juraj Toporčák (vystavené 30.10.2013)
PDF Format Zvýšenie podpory zo strany EÚ v odvetví včelárstva (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.10, str.6) (vystavené 25.11.2010)
Talianski pestovatelia kukurice sa obávajú insekticídneho zákazu (zdroj: AgBiotech Reporter, Vol. 2, č. 15, 10. august 2009, s. 4.)
Stav a perspektívy včelárstva v rozšírenej Európskej únii
Včelárstvo - opelovanie, pastva, plemenitba a produkty