Untitled Document
 

Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
RÔZNE
Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2013 - pozvánka na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2013 v Nitre (vystavené 8.8.2013)
Živočíšne genetické zdroje, áno či nie? Autori textu: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.; prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.; Ing. Marta Oravcová, PhD.; doc. RNDr. Miroslav Bauer, PhD.; RNDr. Elena Kubovičová, CSc.
(zdroj: Slovenský chov 7/2011) (vystavené 2.11.2011)
Monitorovanie obsahu sušiny - dôležitý faktor dodržania receptúry kŕmnej dávky Autori textu: doc. Ing. Milan Šimko, PhD.; prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.; doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.; Ing. Branislav Gálik, PhD.; Ing. Michal Rolinec, PhD. (vystavené 23.6.2011)
PDF Format Výzva pre svetový mliekarenský priemysel v oblasti skleníkových plynov (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.9, str.5) (vystavené 25.11.2010)
Zásady skladovania hospodárskych hnojív Autor textu: Ing. Vojtech Brestenský, CSc. (vystavené 3.11.2010)
Je maštaľný hnoj odpad alebo produkt? Autori textu: doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay, Ing. Peter Varga (vystavené 4.10.2010)
Pohľad na plemennú a druhovú rozmanitosť hospodárskych zvierat v SR Autori textu: Ing. Marta Oravcová, PhD.; Ing. Ján Huba, PhD.; Mgr. Dana Peškovičová, PhD.; Ing. Emil Krupa, PhD.; prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD. (zdroj: Slovenský chov 4/2010) (vystavené 7.7.2010)
Spôsoby uskladnenia (spracovania) maštaľného hnoja Autori textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.; RNDr. Peter Takáč, CSc. (vystavené 18.5.2010)
PDF Format Živočíšna výroba prispieva ku globálnemu otepľovaniu (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.4) (vystavené 2.3.2010)
PDF Format Legislatívne nariadenia na poskytovanie podpory pre chovateľov na opatrenie životné podmienky zvierat Autor textu: Ing. Vojtech Brestenský, CSc. (vystavené 17.6.2009)
PDF Format Skladovanie hospodárskych hnojív Autor textu: Ing. Vojtech Brestenský, CSc. (vystavené 17.6.2009)
PDF Format Legislatívne požiadavky pre skladovanie hospodárskych hnojív Autor textu: Ing. Vojtech Brestenský, CSc. (vystavené 1.6.2009)
Význam tvorby klonovaných jedincov Autori textu: doc. Ing. Peter Chrenek, DrSc.; Ing. Alexander V. Makarevič, DrSc. (vystavené 12.2.2009)
PDF Format Nádrž na hnojovicu s objemom 1300 m3 postavená za týždeň (prvý flexobazén už aj na Slovensku)
PDF Format Odborný program seminára Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov
PDF Format Informácia o odbornom seminári Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov
Aktualizácia tvorby mikroklímy maštaľných objektov!
Identifikácia toxinogénnych fuzárií v obilninách a ich nebezpečnosť pre človeka a zvieratá
Možnosti identifikácie hospodárskych zvierat
Racionálne systémy pasenia hospodárskych zvierat
Technika prostredia pre chov zvierat v podmienkach SR a jej ďalšie smerovanie
Modernizácie objektov pre chov zvierat z pohľadu tvorby mikroklímy
Aktuálne problémy spojené s tvorbou mikroklímy a efektívneho vetrania v chove zvierat
Diagnostika metabolických porúch alebo Prevencia je vždy lacnejšia
Byliny, koreniny a éterické oleje vo výžive zvierat
Hrach ako perspektívne bielkovinové krmivo v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve
Salmonelózy kožušinových zvierat.
Chov a výživa zvierat v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve
Metódy spracovania hnojovice
Možnosti počítačového hodnotenia kvality spermií v súčasnosti
Pozitívny prístup chovateľa k zvieratám zvyšuje ich zdravie aj produkciu
Omega vajcia a ich význam z hľadiska konzumenta
Objemová hmotnosť najčastejšie prepravovaných materiálov v poľnohospodárstve (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)
Produkcia a manipulácia s exkrementmi (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)
Prepočet dobytčích jednotiek (VDJ) na kusy hospodárskych zvierat (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateža hospodárskych zvierat)
PDF Format Najviac cholesterolu sa nachádza vo vnútorných orgánoch zvierat
PDF Format Nutričná hodnota mäsa rôznych druhov hospodárskych a divých zvierat chovaných na Slovensku
PDF Format Odchýlky v kvalite mäsa