Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
OŠÍPANÉ
Zníženie spotreby krmiva u výkrmových prasiat po aplikácii probiotika s Enterococcus faecium Autori textu: MVDr. Andrej Marcin, CSc.; Ing. Miroslav Falát (vystavené 5.12.2013)
PDF Format V tomto roku môže rentabilitu v chove ošípaných zabezpečiť len spojenie špičkovej úžitkovosti a úspory vlastných nákladov Autori textu: Ing. Peter Demo, PhD.; Ing. Milan Kumičík (zdroj: Slovenský chov, október 2013, str. 27-29) (vystavené 7.11.2013)
Súčasná úroveň chovu ošípaných v Slovenskej republike Autori textu: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.; Ing. Ivan Imrich, PhD.; Ing. Eva Mlyneková, PhD. (vystavené 12.2.2013)
Perspektívy ultrazvukovej metódy a počítačovej analýzy obrazu pri odhade podielu intramuskulárneho tuku vo svalovine ošípaných
Autori textu:
Ing. Ivan Bahelka, PhD.; Ing. Ján Tomka, PhD.; Ing. Peter Demo, PhD. (vystavené 10.1.2013)
Poodstavová anorexia u prasiat pri veľmi skorom odstave Autori textu: MVDr. Andrej Marcin, CSc.; Ing. Miroslav Falát (vystavené 8.11.2010)
PDF Format Diagnostika mykotoxínov Autor textu: Ing. Jiří Jelínek (zdroj: Slovenský chov 5/2010) (vystavené 7.7.2010)
PDF Format Mykotoxíny Autor textu: Ing. Jiří Jelínek (zdroj: Slovenský chov 4/2010) (vystavené 7.7.2010)
Zhodnotenie výsledkov v kontrole úžitkovosti ošípaných za rok 2009 Autori textu: Ing. Štefan Ryba; Ing. Vladimír Lojda (vystavené 6.7.2010)
Fyziológia trávenia u ošípaných - medzinárodné vedecké sympózium Autori textu: Ing. Matej Brestenský; MVDr. Soňa Nitrayová, PhD. (vystavené 2.2.2010)
Chov moderných úžitkových typov ošípaných Autor textu: Ing. Kredatus Štefan, Ph.D. (vystavené 28.8.2009)
Vplyv vysokých teplôt na reprodukciu ošípaných Autori textu: prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.; RNDr. Elena Kubovičová, PhD.; MVDr. Alexander Makarevič, DrSc.; doc. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (vystavené 27.8.2009)
Príčiny problémov s reprodukciou ošípaných treba hľadať v ochoreniach, ale aj v celkovom manažmente chovu
Vplyv genetických markerov ESR a FSHB na reprodukciu prasníc
Súčasnosť a trendy v chove a klasifikácii ošípaných v krajinách EÚ
Jatočná hodnota súčasných plemien a hybridov ošípaných chovaných na Slovensku
Umelá inseminácia prasníc - praktické pripomienky
Raž ako potenciálny komponent kŕmnych dávok pre monogastrické zvieratá
Sezónna neplodnosť prasníc
Analýza vlastnej úžitkovosti materských plemien vo vzťahu k reprodukčnej úžitkovosti
Nepravá gravidita prasníc - pseudogravidita
Vplyv mykotoxínov a zearalenonu na reprodukciu ošípaných
Chov ošípaných (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)
K problémom zabezpečenia fosforu pre ošípané z kŕmnych zmesí bez živočíšnych múčok
Poruchy pohlavného cyklu chovných prasničiek
PDF Format Hranie ošípaných
PDF Format Napájanie ošípaných
PDF Format Odchýlky v kvalite mäsa ošípaných a ako im predchádzať
PDF Format Požiadavky na ustajnenie vysokoprasných a dojčiacich prasníc
PDF Format Vysoká reprodukčná úžitkovosť ošípaných - záruka ekonomiky výroby
PDF Format Využitie DNA testu pre analýzu citlivosti na stres a selekciu na kvalitu mäsa