Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
KOZY
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov bielej kozy krátkosrstej Autori textu: Ing. Godušová Monika; doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. (vystavené 25.10.2011)
Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete Autori textu: E. Gyarmathy - M. Gálisová - A. Čopík (vystavené 16.2.2010)
Chov kôz (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)