Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
HYDINA
Prepelica japonská - nové vydanie knihy si možete objednať na mailovej adrese: holesova@cvzv.sk
Vplyv podávania probiotík na úžitkové parametre prepelice japonskej Autori textu: RNDr. Emília Hanusová, PhD.; Ing. Peter Demo, PhD.; MVDr. Darina Pospišilová, PhD. (zdroj: Slovenský chov, február 2013, str. 30-31) (vystavené 9.5.2013)
Kŕmne doplnky vo výžive hydiny Autor textu: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (zdroj: Slovenský chov april/2012) (vystavené 16.8.2012)
PDF Format Predpokladajú sa ďalšie obmedzenia pri chove hydiny (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.11-12, str.13) (vystavené 11.1.2010)
PDF Format Aj malý BIO chov môže zaznamenať veľký úspech Autor textu: Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (zdroj: Slovenský chov 9/2010) (vystavené 26.10.2010)
Ochrana hydiny proti vysokým teplotám Autor textu: doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. (vystavené 9.9.2009)
PDF Format Vplyv rôznych foriem a hladín selénu na kvalitu žĺtka konzumných vajec znáškových hybridov sliepok
Zvýšenie produkčných ukazovateľov brojlerových kurčiat aplikáciou vhodného svetelného režimu
Chov na hlbokej podstielke
Odhad genetickej rôznorodosti hydiny
Odchov a výkrm husí
Obohatené klietky
Voliéry
Súčasný stav problematiky uchovávania génových rezerv hydiny vo svete a v Slovenskej republike
Využitie biologických preparátov vo výžive hydiny
Technologické systémy chovu nosníc v európskej legislatíve
Liahnutie hydiny - podpora chovateľstva
Prednosti hydiny pri výrobe živočíšnych bielkovín
Welfare v chove nosníc
Chov hydiny (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)
PDF Format Čistokrvné plemená sliepok s kombinovanou úžitkovosťou
PDF Format Prepelica japonská ako alternatívny druh hydiny
PDF Format Prepelica japonská ako zaujímavý druh pre humánnu výživu
PDF Format Základné úžitkové parametre prepelice japonskej mäsového typu