Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
HOVÄDZÍ DOBYTOK
Kvalitné siláže musia byť základom kŕmnych dávok hovädzieho dobytka v každom podniku Autor textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. (zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE") (vystavené 15.1.2014)
Pasenie dojníc na horách, kvalita mlieka a pozitíva tohto hospodárenia Autori textu: Ing. Jaroslav Golecký, PhD.; Ján Makan (zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE") (vystavené 18.12.2013)
Náklady investované do odchovu prvôstok v dojených a nedojených stádach Autori textu: Monika Michaličková; Zuzana Krupová; Emil Krupa (zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE") (vystavené 15.11.2013)
Ekonomiku výroby mlieka sa oplatí držať pod kontrolou Autori textu: Monika Michaličková; Zuzana Krupová (zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE") (vystavené 5.11.2013)
Rýchly genetický pokrok pomocou genomiky Spracoval: M. Dukes (Zdroj: Slovenský chov, august 2013, str. 18-20) (vystavené 25.10.2013)
Čo je potrebné uplatňovať vo výžive geneticky hodnotného hovädzieho dobytka Autor textu: doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
(Zdroj: Slovenský chov apríl 2013)
(vystavené 4.6.2013)
Genetická diverzita Pinzgauského plemena na Slovensku Autori textu: Ing. Ivan Pavlík; prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.; Ing. Eva Hazuchová; doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.; Ing. Zuzana Schubertová (Zdroj: Slovenský chov február 2013) (vystavené 29.5.2013)
Celoživotná úžitkovosť ani produkcia mlieka na deň života dojníc nedosahujú požadované parametre Autori textu: Ing. Ján Huba, PhD;
Ing. Štefan Ryba, PhD.; Ing. Ida Kobrtková (Zdroj: Slovenský chov október 2012)
(vystavené 4.12.2012)
Nízka produkčná dlhovekosť - trvalý problém našich populácií dojníc Autori textu: Ing. Ján Huba, PhD; Ing. Štefan Ryba, PhD.;
Ing. Ida Kobrtková (Zdroj: Slovenský chov august 2012)
(vystavené 4.10.2012)
PDF Format Dojenie pred otelením Autor textu: Ing. Peter Lukáč (vystavené 13.2.2012)
Mastitídy prežúvavcov - význam a výskyt, diagnostika, prevencia a tlmenie Autori textu: MVDr. Zuzana Čuvalová; MVDr. Gabriela Gadusová; Ing. Andrera Brtková, PhD. (vystavené 6.2.2012)
Environmentálne mastitídy - etiológia, príčiny vzniku a východiská Autor textu: doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc. (vystavené 31.1.2012)
  QUO VADIS výživa hovädzieho dobytka v súčasnosti? Autor textu: MVDr. Tomáš Mitrík, PhD.(Zdroj: Slovenský chov 9/2011) (vystavené 20.10.2011)
  Kvalita mlieka dojníc Autor textu: Ing. Peter Senko (Zdroj: Slovenský chov 5/2011) (vystavené 17.8.2011)
  Starostlivosť o paznechty dojníc Autor textu: Marián Dukes (zdroj: Slovenský chov, 5/2011, str.16-18) (vystavené 19.7.2011)
PDF Format Eliminácia mastitíd a udržanie dobrého zdravotného stavu vemien Autor textu: Ing. Peter Lukáč (zdroj: Slovenský chov, 12/2010, str.40) (vystavené 8.3.2011)
  Starostlivosť o novo narodené teľatá v zime Autori textu: Doc. Ing. Jan Brouček, DrSc.; prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. (zdroj: Slovenský chov, 11/2010, str.36-37) (vystavené 25.1.2011)
PDF Format Zásady starostlivosti o teľatá a jalovice Autor textu: Ing. Peter Senko (zdroj: Slovenský chov, 11/2010, str.31) (vystavené 19.1.2011)
PDF Format Hodnotenie a sledovanie priebehu pôrodov môže pomôcť chovateľom pri riešení prosperity ich chovu Autori textu: Ing. Štefan Ryba, PhD.; doc. Ing. Peter Strapák, PhD. (vystavené 19.1.2011)
Jeseň, čas odstavu teliat a prípravy na zimovanie Autori textu: Ing. Peter Polák, PhD.; Ing. Ján Huba, PhD. (vystavené 3.1.2011)
Vápnik vo výžive dojníc - menej niekedy znamená viac! Autor textu: Ing. Ján Kachlík (vystavené 26.10.2010)
Hnačkové ochorenia u teliat Autor textu: Ing. Anton Malina (vystavené 26.10.2010)
Prebieha pripúšťacia sezóna Autor textu: Ing. Oľga Darnadiová (vystavené 16.6.2010)
Redukcia mastitíd vyvolaných koagulázo-negatívnymi stafylokokmi a Streptococcus uberis v stáde dojníc Autor textu: doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc. (vystavené 21.1.2010)
Neospora caninum - nový pôvodca príčiny zmetania u hovädzieho dobytka Autori textu: Ing. Katarína Reiterová, CSc.; MVDr. Silvia Špilovská; Prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. (vystavené 19.1.2010)
Skúsenosti s použitím monenzínu vo výžive HD Autori textu: MVDr. Miroslav Baran, DrSc.; prof. Roman Kratsiv, DrSc.; prof. Grigoryi Kalachnyuk, DrSc. (vystavené 6.10.2009)
PDF Format Experti EÚ tvrdia, že kolísanie cien mlieka "zotrvá" (zdroj: Agra Europe, č. 2362, 22. máj 2009, EP/1)
Niektoré hygienické aspekty pri získavaní kvalitného mlieka Autor textu: doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc. (vystavené 17.7.2009)
Zvyšovanie príjmu sušiny dojnicami - kľúčový faktor znižovania výrobnej ceny mlieka Autor textu: Dr. Jaroslav Langer (vystavené 28.5.2009)
Bovinná vírusová diarhoe (BVD) kráv a teliat Autori textu: prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.; MVDr. Danka Šťastná, PhD. (vystavené 2.4.2009)
Kŕmne a napájacie miesto vo voľnom ustajnení kráv Autori textu: Ing. Vojtech Brestenský, CSc.; prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (vystavené 25.2.2009)
Mäsové plemeno hovädzieho dobytka 21. storočia Autor textu: Ing. Oľga Darnadiová (vystavené 12.2.2009)
Chráňme prvôstky od mastitídy Autor textu: doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (vystavené 23.1.2009)
Aminokyseliny vo výžive prežúvavcov Autori textu: Ing. Patrícia Dolešová, Ing. Zuzana Čerešňáková, CSc. (vystavené 19.1.2009)
Embryotransfér - moderná metóda rozplodňovania
PDF Format Označovanie, registrácia a vedenie centrálnej evidencie presunov hovädzieho dobytka na Slovensku
Francúzske Rennes je skutočnou oslavou chovateľských výsledkov francúzskych farmárov
PDF Format Uplatnenie optimálneho systému chovu ako predpokladu zvýšenia natality
PDF Format Možnosti zvýšenia odchovu teliat vhodnými metódami plemenitby
PDF Format Aktuálne výsledky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka a dojčiacich kráv z hľadiska reprodukčných ukazovateľov
PDF Format Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv
Podpora chovu dojčiacich kráv na Slovensku
Pravidlá bezpečnosti pri práci v chove hovädzieho dobytka
Systém chovu kráv bez TMP
PDF Format Organizácia a technológia chovu mliekového hovädzieho dobytka
Moderný odchov jalovíc zohľadňuje priebeh vývoja mliečnej žľazy ako dôležitého potenciálu pre produkciu mlieka
Redukcia výskytu mastitíd
Teat dipping pred a po dojení
Hygiena prostredia a prvky hygienického programu
Mastitída - zlodej mlieka
Stav v chove hovädzieho dobytka a ošípaných v SR z hľadiska požiadaviek legislatívy EÚ
Účinnosť reflexu spúšťania mlieka: faktory prostredia a spôsob získavania mlieka
Výhody a nevýhody skrmovania miešaninových kŕmnych dávok
Zdravotno-produkčný význam mastitíd a protimastitídny program
Využívanie automatického ukončovanie dojenia
Zásady napájania teliat mliekom a mliečnymi kŕmnymi zmesami
Infekcia raných embryí hovädzieho dobytka herpes vírusom-1 (BHV-1) (BHV-1)
Chov dojníc v krajinách EÚ v číslach, šance Slovenska
Mlieko v dnešnej EÚ a v desiatich kandidátskych krajinách
Uplatnenie kontrolného mastitídneho programu v praxi
Zásadné zmeny pri klasifikácii jatočného dobytka na Slovensku
Voľné ustajnenie s pružnými plnenými matracmi
Ekologický celoročný chov dobytka bez ustajnenia na horských pasienkoch
Fyziológia získavania mlieka a anatómia vemena - V. Tančin a kol.
Vzájomné cicanie dojníc je najškodlivejší prejav abnormálneho správania
Čo rozumieme pod pojmom WELFARE?
Abnormálne správanie teliat možno tlmiť aj vhodným kŕmením.
Systémy odchovu teliat v období mliečnej výživy.
Optimalizácia výživy dojníc v podhorských a horských oblastiach Slovenska.
Pre teliatka je najlepšie cicanie mlieka z vemena, alebo z umelého cumľa!
Odchov teliat vo vonkajších búdach
Výskyt a redukcia spórotvorných mikroorganizmov v prvovýrobe mlieka
Význam dojiteľnosti v procese dojenia
Potreba živín pre hovädzí dobytok (Peter Petrikovič, Alexander Sommer)
Chov HD (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)
PDF Format 10 rád pre zdravú mliečnu žľazu a výrobu mlieka Q akosti
PDF Format Ako zvyšovať produkciu a kvalitu mäsa hovädzieho dobytka
PDF Format Ekonomicky významné dedičné ochorenia a syndrómy hovädzieho dobytka
PDF Format Kotercové postieľkové ustajnenia teliat v období mliečnej výživy s fixáciou pri napájaní
PDF Format Kŕmisko vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxmi
PDF Format Modernizácia maštalí pre kravy I.
PDF Format Modernizácia maštalí pre kravy II.
PDF Format Napájacie miesta a hnojná chodba
PDF Format Riešenie podstielaného ležiskového boxu
PDF Format Rýchla metóda stanovenia hlavných patogénov v bazénových vzorkách mlieka
PDF Format Využitie DNA testu pri identifikácii ekonomicky dôležitých genetických variantov hovädzieho dobytka
PDF Format Vzdušný odchov teliat
PDF Format Zásady prevádzkovania voľných pôrodníc