logo SPU Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Agronomická fakulta SPU v Nitre
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: ++421 37 6508 702
e-mail: khmhz@uniag.sk

 


NUTRIE
( Myocastor coypus Moll)

Biologická charakteristika nutrií

Plemená a farebné rázy nutrií

Plemenný výber v chove nutrií

 

Autor textov : Prof. Ing. Imrich Točka, CSc.