Logo VUZV Výskumný ústav živočíšnej výroby NITRA

V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: +421/037/6546122 E-mail: vuzv@vuzv.sk
 


Chov kôz

Chov kôz (Margetín, M.)
1. Šľachtenie kôz (Margetín, M.)
1.1 Kontrola úžitkovosti
1.2. Kontrola dedičnosti
1.3. Odhad plemennej hodnoty kôz
1.4. Dedičnosť niektorých exteriérových znakov a ich vplyv na úžitkovosť
2. Výživa kôz (Kica, J.)
2.1. Potreba živín pre dojné kozy
2.2. Kŕmenie kôz.
3. Reprodukcia kôz (Grafenau, P.)
3.1. Pohlavný cyklus
3.2. Kotnosť a kotenie
3.3. Biotechnické metódy
4. Technika a technológia chovu kôz (Ochodnicky, D. - Brestenský,V.)
5. Produkty z chovu kôz (Ochodnicky, D.)
5.1. Kozie mlieko
5.2. Kozie mäso
5.3. Kože

Autor textu: V. Brestenský a kol.