Logo VUZV Výskumný ústav živočíšnej výroby NITRA

V. Tančin a kol. - Fyziológia získavania mlieka a anatómia vemena

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: +421/037/6546122 E-mail: vuzv@vuzv.sk
 

OBSAH

1. Význam a funkcia mliečnej žľazy
2. Anatomická stavba vemena kravy
2.1. Krvenie a inervácia vemena kravy
2.2. Lymfatický systém vo vemena
3. Mikroskopická stavba mliečnej žľazy
3.1. Mikroskopická stavba alveol

3.2. Mikroskopická stavba vývodov
3.3. Mikroskopická stavba väziva
3.4. Interakcie tukového väziva a epitelových buniek
4. Vývoj mliečnej žľazy a zmeny jej stavby v rôznych fyziologických štádiách jej činnosti
4.1. Embryonálny vývoj

4.2. Vývoj počas pohlavného dospievania
4.3. Vývoj počas gravidity
4.4. Zmeny v obdobi laktácie
4.5. Zmeny počas involúcie
5. Mechanizmy tvorby mlieka a ich riadenie
5.1. Syntéza bielkovín
5.2. Syntéza laktózy
5.3. Syntéza mliečneho tuku
6. Distrubúcia mlieka vo vemene
6.1. Objem alveolárnej a cisternovej frakcie
6.2. Reakcia kráv na zmeny frekvencie dojenia -význam distribúcie
6.3. Autokrinná regulácia tvorby mlieka
7. Charakteristika oxytocínu a jeho významu
7.1. Hypotalamo-hypofýzarna os - tvorba oxytocínu

7.2. Významnejšie biologické účinky oxytocínu
8. Ejekcia mlieka
8.1. Mechanizmus ejekcie
8.2. Vplyv exogénneho oxytocínu
8.3. Vplyv spôsobu získavania mlieka na hormonálne zmeny
8.3.1. Cicanie
8.3.2. Ručné a strojové dojenie
9. Poruchy spúšťania mlieka v procese dojenia
9.1. Mechanizmus centrálnych porúch
9.1.1. Endogénne opioidy
9.1.2. Noradrenergný systém
9.1.3. Dopamínergný systém
9.2. Mechanizmus periférnych porúch
9.3. Faktory vyvolávajúce poruchy ejekcie
9.3.1. Obdobie po otelení
9.3.2. Odstav teliat od kráv
9.3.3. Presuny dojníc tesne pred procesom získavania mlieka
9.3.4. Oxytocín a mastitída
9.4. Opioidy a sekrécia oxytocínu u dobytka
10. Vzťah ošetrovateľ - zviera a úžitkovosť
11. Príprava dojnice na dojenie - rešpektovanie fyziologických požiadaviek ejekcie mlieka
11.1. Význam stereotypu pracovného postupu
11.2. Opodstatnenosť stimulácie pre uvoľnenie mlieka
12. Vlastné dojenie
12.1. Vplyv ceckovej gumy
12.2. Vplyv podtlaku
12.3. Vplyv pulzácie a pomer pulzácie
12.4. Ukončenie dojenia
12.5. Technické riešenie ukončenia dojenia
13. Súhrn
14. Odporúčania pre chovateľov dojníc

ZOZNAM LITERATÚRY

Autor textu: Vladimír Tančin a kol.