Logo TEKRO
TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra
e-mail: a.malina@tekro.sk
 
 


Hnačkové ochorenia u teliat

Hnačkový syndróm u teliat patrí medzi najbežnejšie ochorenie a u chovateľov dobytka spôsobuje značné ekonomické straty. Ekonomické straty sú spôsobené najmä zvýšenými nákladmi na liečbu, zníženými prírastkami a samotnými úhynmi teliat. K nákladom treba pripočítať aj prácu spojenú zo zvýšenou starostlivosťou o choré teľatá.

Najviac úhynov v dôsledku hnačky sa vyskytuje počas prvých dvoch týždňov po narodení. V neskoršom veku citlivosť na patogénny sa znižuje, ale i napriek tomu je riziko výskytu hnačiek do 1 mesiaca veku stále vysoké.

Chovateľ hnačku identifikuje na základe výkalov s nadmerným obsahom vody. Výkaly sú riedke, rôzne silného zápachu, rozličnej farby (najčastejšie žltá a biela). Môžu sa vyskytnúť prímesi hlienu a krvi.
Postihnuté teľa stráca záujem o krmivo, je dehydrované, podchladené a malátne. Vyskytujú sa u neho ťažkosti zo vstávaním, prípadne nie je schopné sa postaviť.

Hnačky u teliat môžu byť neinfekčného alebo infekčného pôvodu.

Neinfekčný pôvod hnačiek je spojený s nesprávnou výživou: mliečna kŕmna zmes slabej kvality, náhle zmeny v zložení mlieka, samotné prekrmovanie mliekom, príliš teplé alebo studené mlieko. Alebo aj nesprávne ustajnenie teliat, ktoré ich núti ležať na studenej zemi, pripadne ustajnenie na mokrej podstielke.
Do kategórie neinfekčných pôvodcov hnačiek treba spomenúť tzv. toxické gastroenteritídy, spôsobené anorganickými a organickými jedmi. (priemyselné hnojivá, postreky a nátery).

Infekčný pôvod hnačiek môže mať vírusových, bakteriálnych alebo parazitárnych pôvodcov. O aký typ infekčnej hnačky ide je dôležité vedieť pre aplikovanie primeranej liečby.

Hnačka zapríčinená baktériou E. coli sa vyskytuje najčastejšie v časovom rozpätí medzi 1 a 5 dňom života. Do piateho dňa života sa u teliat na epitely čriev vyskytujú tzv ,,stick proteiny´´ (lepkavé proteíny), na ktorých sa E.Coli zachytia. Po zachytení začne epitel čriev vylučovať veľké množstvo exudátu. Trávenina v tenkom čreve sa nadmerne zriedi, čo má sa následok vylučovanie tekutých výkalov, dehydratáciu organizmu a pri neliečení následný úhyn teliat Po 5 dni veku sa tento zachytávací mechanizmus stráca a E. Coli prechádzajú zaživacím traktom.

Rotavírusy a Coronavírusy spôsobujú hnačkové ochorenie medzi 3 až 21 dňom života telaťa. Rotavírusy napádajú klky tenkého čreva, čo má za následok poruchy vstrebávania živín s následnou hnačkou. Coronavírusy infikujú záhyby tenkého a hrubého čreva. Organizmus sa bráni nadmerným vylučovaním sekrétu, čo vedie k hnačkám a dehydratácii.

Parazitárne hnačky vyvolané Cryptosporidou súvisia so slabou hygienou prostredia, nedostatočným čistením napájacich fliaš a zariadení, nedostatočným čistením teľacích búd a priestorov kde sa zvieratá pohybujú. Teľatá bývajú postihnuté medzi 5 až 21 dňom života. Pôvodca tohto ochorenia je prenosný na človeka. Ľudia so zníženou imunitou by preto nemali prichádzať do styku s mladými ťelatami.

Kokcidiové hnačky sa u teliat v individuálnych búdach vyskytujú iba zriedka. Dochádza k nim najčastejšie medzi 60 až 120 dňom života, keď sú ťelatá umiestnené v skupinách. Kokcidiové hnačky mávajú prudký priebeh a krvavé prímesy. Na teľatách badať triašku, dezorientovanosť, vrážajú do prekážok.

Ak už sa vyskytne u telaťa hnačka, tak postihnuté zviera presunieme do suchého, teplého prostredia a začneme s orálnou rehydratáciou. V našich chovoch máme dobrú skúsenosť s aplikáciou protihnačkového prostriedku Vitakur.

Daný prípravok je postavený na báze aplikácie elektrolytov, ktoré zviera stráca pri hnačkách a následnej rehydratácii.(obnovenie metabolizmu vody v zažívacom trakte).
Prípravok takisto obsahuje aj práškovú celulózu, ktorá v prostredí tenkého čreva nabobtná a následkom toho spôsoby spomalenie pohybu tráveniny cez tráviaci trakt.
Prídavok ľanového šrotu pomáha obnove poškodenej mukóznej vrstvy na povrchu epitelu tenkého čreva. Vitakur, obsahuje i karobový prášok (svätojánsky chlieb), ktorý sa použiva v humánnej diete ako náhrada kakaa. Obsahuje vysoký podiel pektínu ktorý pomáha pri trávení a vylučovaní a je užitočný na zastavenie hnačky.
Vitakur sa aplikuje zamiešaním do mlieka, alebo vody pri telesnej teplote telaťa 38°C. Denná liečebná dávka sa pohybuje okolo 0,2 % s váhy telaťa. (príklad: 100 g Vitakuru pre tela o hmotnosti 50 kg). Prípravok sa aplikuje počas 3-7 dní. No už po trojdennej aplikácii vidieť výraznú zmenu v konzistencii výkalov.

Takisto aj tu platí že najlepšia liečba je prevencia hnačkového ochorenia. Pozornosť venovaná aj malým detailom sú základom na zníženie rizikových faktorov výskytu hnačiek, či v oblasti výživy:

  • skrmovanie kvalitného mledziva, zohriateho na teplotu 36-38 °C
  • dodržiavanie rovnakého času kŕmenia
  • dodržiavanie hygieny napájania s pravidelnou dezinfekcia napájacích zariadení
  • výhradné používanie mliečnych náhradok s vyšším obsahom tuku (15-20 %)
  • vyvarovanie sa náhlym zmenám v zložení mlieka a prekrmovaniu.

Alfou a omegou úspešneho odchovu zdravých teliat by mali byť správne zoohygienické a veterinárne opatrenia pri ustajnení a ošetrovaní.


Vystavené: 26.10.2010

Autor textu: Ing. Anton Malina