Slovenský CHOV

e-mail: schov@slovenskychov.sk

 


Starostlivosť o paznechty dojníc


Zázračná sóda bikarbóna

(V PVOD Kočín školil pán Fokko Tolsma nových paznechtárov)

Ako sme vás informovali v aprílovom vydaní Slovenského CHOVu v rubrike Spravodajstvo z domova (s.11) v dňoch 22.-25. marca sa pod záštitou SHA konal ďalší ročník intenzívneho kurzu s názvom Zdravé končatiny - základ úspešného chovu. Hlavnou témou tohto podujatia, ktoré viedol rešpektovaný holandský odborník na chov dojníc Fokko Tolsma bola starostlivosť o zdravie paznechtov. V nasledujúcej fotoreportáži vám priblížime niekoľko dôležitých odporúčaní pre funkčnú úpravu paznechtov i zákroky na postihnutých končatinách.

Pán Tolsma (v strede) najradšej brúsi paznechtársky nôž pomocou brúsneho papiera č.400.

Sódu bikarbónu je možné použiť na umytie paznechtov, ale aj ošetrenie otvorených rán. Inšpiráciu pre jej použitie našiel pána Tolsma v detstve.

Drevené bloky je dôležité umiestniť tak, aby odľahčili postihnuté miesto, ktoré treba následne zbaviť chorého tkaniva.

Kde je na druhý deň po ošetrení hnoj, tam sme na tom dobre (aj vďaka odľahčeniu pomocou dreveného bloku). Tam, kde pretrváva problém, treba dať krave viac času.

Ak rana aj naďalej hnisá, na jej vyčistenie použijeme 45 °C teplý roztok sódy bikarbóny, ktorá "vyženie" zápal z rany do 2-3 dní.

Pri práci je dôležité "neprestreliť", t.j. príliš neskracovať paznecht, resp. nevytvoriť šikmú nášľapnú plochu, ktorá dojniciam nevyhovuje.

"Kto z vás si myslí, že tento paznecht bol orezaný správne?", pýta sa pán Tolsma. "Aby ste to vedeli posúdiť, musíte si ku krave čupnúť", dodáva.

Vystavené: 19.7.2011

Autor textu: Marián Dukes