Zväz chovateľov mäsového dobytka
Pri Parku 2, 911 06 Trenčín
e-mail: zchmd@zchmd.sk
 
 


Mäsové plemeno hovädzieho dobytka 21. storočia

Blonde d´ Aquitaine je mäsové plemeno hovädzieho dobytka veľkého telesného rámca pochádzajúce z Francúzska. Vzniklo v roku 1962 na základe 3 miestnych francúzskych plemien: garonnaise, querey a blonde des Pyréneés. Na Slovensko sa toto plemeno doviezlo v roku 1994 z krajiny pôvodu. V súčasnosti je na Slovensku 36 čistokrvných kráv zapísaných v plemennej knihe mäsových plemien HD, ktoré produkujú plemenné jalovice a plemenných býkov. Pri porovnaní s krajinami napr. Českou republikou, kde je v plemennej knihe zapísaných 411 kráv a vo Francúzsku 32 000 kráv, sme stále len na začiatku rozvoja tohto plemena na Slovensku. Dospelé býky dosahujú hmotnosť 1 300-1 500 kg, kravy 850-900 kg (nie sú výnimky i kravy, ktoré dosahujú hmotnosť nad 1 000 kg).

Plemenný býk Lupin ZBA 361 Plemenný býk Unit ZBA 388

Predseda Českého zväzu chovateľov mäsového dobytka pán Karel Šeba, nás ako Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku pozval na návštevu chovu Antonína Šťastného, kde majú stádo Blonde d´ Aquitanského dobytka. Karel Šeba tu zároveň pracuje ako hlavný zootechnik a poradca.

Chov sa nachádza v Litomňeřickom regióne, v dedinkách Julčín a Rochov. Chotáre týchto obcí majú výmeru približne 2 500 ha. Prvých "blonďákov" tu začali chovať v roku 1992, a to nákupom 15 kráv. V roku 1999 riešil majiteľ farmy Antonín Šťastný zlú finančnú situáciu predajom väčšiny stáda. Vtedy na farme ostalo päť kráv a šesť jalovíc. V roku 2000 začali s chovom "blonďákov" od začiatku, nákupom jalovíc Českého strakatého dobytka, ktoré slúžili ako recipientky pre blonde d´ Aquitainské embryá. V súčasnosti je v chove 50 čistokrvných blonde d´ Aquitainských kráv, 55 jalovíc, 5 plemenných býkov a 80 kríženiek s rôznym dedičným podielom českého strakatého plemena. Vlani rozšírili chov o 90 jalovíc nákupom z Francúzska. Tieto jalovice boli vybrané z 35 chovov. Priemerná cena jednej jalovice bola 2 000 €. V súčasnosti je veľký dopyt po plemenných jaloviciach vo Francúzsku a vybrať kvalitný materiál je obtiažne. Väčšina jalovíc je po kvalitných inseminačných otcoch. Tento rok sa pripúšťli, samozrejme tými najlepšími býkmi. Tieto jalovice a ich potomkovia budú tvoriť ďalší genetický základ stáda. Cieľom majiteľa v chove je zvyšovať stav čistokrvných kráv a produkovať ročne 50 plemenných jalovíc s cieľom predaja.

Stádo čistokrvných blonde d´Aqutainských kráv

Blonde d´ Aquitianské jalovice pripúšťajú vo veku dvoch rokov, o hmotnosti 600-650 kg. Skoršie pripúšťanie sa im nevyplácalo z dôvodu nižšej hmotnosti jalovíc pri telení, čím boli ťažšie pôrody a nižší produkčný vek kravy. Toto plemeno sa vyznačuje dlhovekosťou, veď sám chovateľ mal 17-ročnú kravu, ktorá mu odchovala 13 teliat.

Čistokrvné kravy plemena blonde d´ Aqutainské

Farma Julčín je hlavným strediskom. Slúži na prezimovanie zvierat, zároveň je tu pôrodnica pre kravy a jalovice. Realizuje sa tu aj výkrm býkov. Maštale boli zrekonštruované v roku 2005. Hlavná maštaľ je rozdelená na osem sekcií. Po stranách sú štyri sekcie a v strede ulička. Táto ulička v sezóne telenia zároveň slúži aj ako škôlka pre teľatá. Teľatá majú stály prístup malým otvorom v ohradení k matkám na dojčenie. Tento spôsob sa chovateľovi dobre osvedčil a dosahuje vysoké prírastky teliat, zároveň teľatá i kravy majú pokoj. Kravy a jalovice sú rozdelené v sekciách podľa štádia teľnosti. Kapacita maštale je 160 zvierat. Túto sezónu v stáde kráv a jalovíc pôsobilo päť plemenných býkov. Čistokrvné kravy a jalovice chovateľ najskôr inseminuje kvalitnými býkmi, podľa pripúsťacieho plánu. V pripúšťacom pláne sa zohľadňuje najmä genetika zvierat a plemenné hodnoty plemenníc a plemenníkov. Úspešnosť inseminácie bola vlani cca 50 %. Pri matkách je prísna selekcia na materské vlastnosti. Nie raz chovateľ vyradil prvôstku z chovu, ktorá odmietla teľa po narodení.

Na farme Rochov sú ustajnené jalovice nakúpené vo Francúzsku, plemenné býky, vyradené kravy a jalovice. Všetky nakúpené jalovice sú umiestnené v maštali s voľným ustajnením, hlbokou podstielkou. Maštaľ nie je delená na sekcie. Vyradené kravy a jalovice sú ustajnené v ďalšej zrekonštruovanej maštali. Ohradenie výbehov je zhotovené zo starých stĺpov z chmeľníc. Tu sú intenzívne dokrmované pred porážkou.
Plemenné býky sú ustajnené v samostatných kotercoch. Koterce sú z pevnej železnej konštrukcie. Hneď v prvom koterci nás privítal plemenný býk Lupin ZBA 361. Tento býk bol hodnotený 82 bodmi zo 100. V plemenných hodnotách dosahuje v priamom efekte rastu hodnotu 117, v maternálnom efekte na priebeh pôrodov 118 a raste 116. Vo veku 365 dní dosiahol hmotnosť 601 kg. Otec matky tohto býka je Drop, ktorý pôsobil aj na Slovensku. Chovateľ nám ukázal i geneticky bezrohého plemenného býka pôvodom z Dánska (ZBA 388, Unit P, priamy efekt rastu 117, maternálny efekt na priebeh pôrodov 107 a maternálny efekt na rast 93). V stáde je už i niekoľko geneticky bezrohých jalovičiek a tento rok sa podaril embryotransfer po oboch geneticky bezrohých rodičoch.

Na manipuláciu s dobytkom a najmä plemennými býkmi chovateľ si musel urobiť sám fixačnú klietku. Táto klietka je prispôsobená najmä veľkosti, ktoré dosahujú plemenné býky a kravy. Veď sám Lupin má hmotnosť 1 500 kg.

Ustajnenie pre plemenné býky. Na pravej strane je naháňacia ulička s fixačnou klietkou

Za rok 2006 dosiahli v chove priemernú hmotnosť teliat vo veku 120 dní - 203,7 kg a vo veku 210 dní - 308,7 kg. Tento rok pri vážení teliat, zistili pri jednom krížencovi českého strakatého plemena s blonde d´ Aquitaine vo veku 120 dní hmotnosť 276 kg. Väčšina zástavových teliat krížencov ide na export do Nemecka. Chovateľ, predáva i vyradené kravy do Nemecka, kde je lepšia cenová relácia ale robia tam aj rozdiely v plemene pri speňažovaní, teda kvalite mäsa. Napríklad čistokrvné blonde d´ Aquitainské vyradené kravy s jatočnou hmotnosťou 500-600 kg, predal chovateľ v Nemecku za cenu 2,5 €/kg. Vo Francúzsku mäso z týchto kráv speňažujú za 4 €/kg. V ČR sa pohybuje cena jatočných kráv v rozmedzí 33-34 Kč/1 kg ž.hm.

Vyššie ceny za jatočný dobytok v súčasnosti aj na Slovensku ponúkajú len zahraničný nákupcovia. Výkrm býkov a ich speňaženie u nás je ekonomicky neefektívne, preto väčšina odstavených teliat končí na zahraničných trhoch a v našej obchodnej sieti je drahé hovädzie mäso zo zahraničia.

Zväz chovateľov mäsového dobytka týmto ďakuje Karlovi Šebovi za pozvanie a sprevádzanie na tejto farme. Do budúcnosti je to pre nás veľký prínos v zlepšovaní chovu blonde d´ Aquitainského plemena, ale aj iných mäsových plemien na Slovensku.

Vystavené: 12.2.2009

Autor textu: Ing. Oľga Darnadiová