Logo VUZV Výskumný ústav živočíšnej výroby NITRA

V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: +421/037/6546122 E-mail: vuzv@vuzv.sk
 

Chov hovädzieho dobytka (Huba, J. – Peškovičová, D.).

1. Šľachtenie hovädzieho dobytka (Huba, J. – Peškovičová, D.).
1.1. Šľachtenie mliekového dobytka (Huba, J. – Peškovičová, D. – Bulla, J.)
1.1.1. Plemenná hodnota
1.1.2. Postup pri tvorbe stáda.
1.1.3. Plemenárske metódy pri tvorbe stáda
1.1.4. Organizácia pripúšťania v stádach
1.2. Šľachtenie mäsového dobytka (Huba, J. – Peškovičová, D.).
1.2.1. Tvorba stáda mäsového dobytka prevodným krížením
1.2.2. Čistokrvná plemenitba
1.2.3. Hybridizácia, kombinácia chovu dojníc a nedojených stád
1.2.4. Plemenárske zásady výberu býkov do stáda.
1.2.5. Výber mliekových kráv do stáda bez trhovej produkcie mlieka
2. Výživa a kŕmenie hovädzieho dobytka (Petrikovič, P. - Sommer, A. - Brestenský, V.)
2.1. Tráviaca sústava prežúvavcov.
2.2. Trávenie krmív
2.3. Výživná hodnota krmív
2.4. Výživa a kŕmenie kráv.
2.5. Výživa a kŕmenie teliat
2.6. Výžive a kŕmenie jalovíc.
2.7. Výživa a kŕmenie vo výkrme dobytka
2.8. Výživa a kŕmenie dobytka v systéme bez trhovej produkcie mlieka
3. Príprava krmív pre hovädzí dobytok (Gallo, M. – Petrikovič, P.)
3.1. Silážovanie krmív.
3.1.1. Biologické aspekty silážovania
3.1.2. Technické aspekty silážovania.
3.1.3. Usmernenie fermentačného procesu
3.1.4. Rozdiely vo fermentácii glycidových a bielkovinových siláží
3.1.5. Konzervácia vlhkého zrna
3.1.6. Delený zber kukurice.
3.1.7. CCM (Corn Cob Mix) .
3.1.8. Konzervácia celého zrna.
3.2. Príprava kŕmnych zmesí.
4. Reprodukcia hovädzieho dobytka (Grafenau, P.).
4.1. Pohlavný cyklus
4.2. Zisťovanie ruje.
4.3. Diagnostika teľnosti
4.4. Pôrod.
4.5. Biotechnické metódy v reprodukcii dobytka
5. Technika a organizácia chovu hovädzieho dobytka (Brestenský, V.).
5.1. Štruktúra stáda mliekového dobytka.
5.2. Technika a organizácia chovu kráv
5.3. Technika a organizácia chovu teliat
5.4. Technika a organizácia odchovu jalovíc.
5.5. Technika a organizácia výkrmu dobytka.
5.6. Pastevný chov výkrmového hovädzieho dobytka. .
5.6.1. Odstav teliat.
5.6.2. Odchov jalovíc.
6. Ustajňovacie systémy pre hovädzí dobytok (Brestensk,ý V. – Brouček, J. – Mihina, Š.).
6.1. Voľné ustajnenie s ležiskovými boxmi
6.2. Kotercové systémy ustajnenia
6.3. Kŕmne miesta a pohybové chodby.
6.4. Ustajnenie s priväzovaním.
6.5. Voľné ustajnenie s kŕmnoležiskovými boxmi.
6.6. Ustajnenie teliat
6.7. Ustajňovacie priestory pre zimné ustajnenie nedojených kráv
7. Dojenie kráv a ošetrovanie mlieka (Mihina, Š. – Foltys, V. – Tančín, V. – Haulík, A.)
7.1. Typy dojacích zariadení
7.2. Súčasti dojacieho zariadenia.
7.3. Odhad potrebného počtu stojísk dojárne.
7.4. Postup pri dojení.
7.5. Ošetrovanie mlieka.
8. Maštaľná klíma a vetranie maštalí pre hovädzí dobytok (Šottník, J. – Brestenský, V.)
8.1. Vetracie systémy.
9. Produkty hovädzieho dobytka a ich kvalita (Foltys, V. – Mojto, J.).
9.1. Kravské mlieko
9.2. Hovädzie mäso.
Autor textu: V. Brestenský a kol.