Logo VUZV Výskumný ústav živočíšnej výroby NITRA

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: +421/037/6546122
E-mail: vuzv@vuzv.sk
 


Voľné ustajnenie s pružnými plnenými matracmi

Jednou z najdôležitejších častí technologického systému pre chov kráv je ustajňovací priestor. Predovšetkým z toho dôvodu, že sa zvieratá v ňom zdržujú väčšinu času a v mnohých prípadoch i celý život. Preto možno povedať, že vytvorené ustajňovacie podmienky ovplyvňujú realizáciu produkčných schopností zvierat. Ustajňovací priestor musí byť riešený tak, aby sa v ňom zvieratá správali prirodzene a mali dostatočné pohodlie. Musia byť v ňom vytvorené odpovedajúce podmienky pre realizáciu úžitkových vlastností zvierat. Pri použití ležiskových boxov sa predpokladá, že dokážu vytvoriť dostatočný kľud pre odpočinok kráv a preto by mali byť zvieratami vyhľadávané. Udržia tiež dojnice v odpovedajúcej čistote a tým vytvárajú jeden z predpokladov pre výrobu hygienicky nezávadného mlieka. Dokonalé využitie predností ležiskových boxov je závislé nie len na správnej voľbe ich rozmerov podľa rámca dobytka, ale i od použitej podlahy ležoviska.

V súčasnosti sa u nás realizujú podstielané ležiskové boxy, kde podlahu tvorí slamnaté lôžko. Väčšinou sú to prehĺbené boxy so stelivovým prahom. Tento typ boxu je v našich podmienkach už odskúšaný a kravám vyhovuje. Je však viazaný na použitie podstielky, produkuje maštaľný hnoj, a je v ňom nižšia produktivita práce. Pre vytvorenie podlahy boxov sa vo svete pre podstielanie využíva rôzny materiál. Z organických materiálov je to slama, piliny, hobliny, ale i sušený maštaľný hnoj. Tieto materiály kravy dobre akceptujú, pretože vytvárajú pre telo dobre formovatelné lôžko, ktoré rozkladá hmotnosť tela po celom povrchu a majú dobré izolačné vlastnosti. Na druhej strane obsahujú uhlík a dusík a po znečistení s exkrementmi vytvárajú vhodné podmienky pre rozmnožovanie mikroorganizmov, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav vemena. Z anorganických materiálov sa najčastejšie využíva piesok.

Ukázalo sa, že ak sú ležiskové boxy konštrukčne správne riešené a že povrch boxov bez podstielania je upravený tak, aby jeho podlaha bola mäkká a pružná možno z hľadiska pohodlia zvierat považovať obidva typy boxov, podstielané aj bez podstielania za vhodné. Preto sa hľadali vo svete mäkké a pružné materiály, ktoré by nahradili jestvujúce tvrdé a nepružne gumové matrace, využívané ako podlaha ležiskových boxov bez podstielania. V poslednom období sa objavujú plnené syntetické matrace, ktoré nahrádzajú podstielané lôžko boxov. Prvé použitie takýchto matracov bolo v roku 1993 v USA, ktorými sa nahradil podstielací materiál v boxoch s vyvýšenou plochou betónovou podlahou. Matrace boli plnené pilinami a pokryté tkaným materiálom. Matrac boxu bol tvorený z častí 38x89 mm, ktoré boli spolu spojené. Neskôr sa vyvinuli do súčasnej podoby. Pre výplň sa začali používať syntetické materiály. Najvhodnejšia sa ukázala drvina zo starých pneumatík, ktorá sa balila do tkaného materiálu. Matrac je prešívaný do menších útvarov, aby sa zabránilo pohybu drviny v matraci. Robia sa hrubé 50 až 150 mm. Po uložení do boxov sa matrace potiahnú nepremokavým tkaným alebo netkaným materiálom, ktorý tvorí povrch podlahy. Matrac sa montuje na betónový podklad do vyvýšených ležiskových boxov (obr. 1 a 2).

Podlaha boxov z plnených matracov oproti klasickým matracom z tvrdej gumy je efektívnejšia. Neodierajú sa kravám päty, zápästia a karpálne kĺby, sú čistejšie a zlepšujú podmienky pre odpočinok. Úspešnosť matraca je závislá nie len od jeho náplne a obalu, teda prevedenia, ale aj od spôsobu nainštalovania, čomu treba venovať primeranú pozornosť pri jeho použití. Pri použití plnených matracov treba do boxu inštalovať bočnú zábranu s kotvením len v prednej časti boxu. Ukladajú sa na vyvýšený betónový povrch do boxu tesne vedľa seba, to znamená, že by matrace mali byť prispôsobené ich šírke a dĺžke. Matrace sa prekryjú plachtou, ktorá sa upevní lištou na konci boxu pod matracom a v prednej časti boxu buď na hrudnej doske, v boxoch bez nej na podlahe.

Matrace podľa viacerých autorov je potrebné podstielať suchou slamou, lepšie rezanou alebo vápencom, aby sa udržal povrch matraca v suchom a čistom stave. Ale i v prípade, že sa nepodstielajú kravám vyhovujú. Z našich pozorovaní vyplynulo, že kravy ležali vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami, ktorých podlahu tvoril nepodstielaný plnený matrac hrubý 100 mm dlhšie ako v iných systémoch ustajnenia (tab. 1). V tomto ustajnení bola čistota kráv o niečo lepšia ako v kŕmnoležiskových boxoch, kotercovom ustajnení i s priväzovaním, ale podstatne horšia ako v ustajnení s ležiskovými boxami podstielanými slamou (tab. 2). Prejavilo sa to hlavne na čistote chvosta a chrbta ale aj vemena a brucha.

Tab. 1 Čas ležania kráv v rôznych systémoch ustajnenia

Typ ustajnenia Ukazovateľ Čas ležania
v boxe v chodbe/kŕmisku Spolu
Ležiskové boxy nepodstielané s matracom min.
%
776,1
53,9
-
-
776,1
53,9
Ležiskové boxy podstielané slamou min.
%
740,0
51,4
24,3
1,7
764,3
53,1
Kŕmnoležiskové boxy podstielané min.
%
442,0
30,7
271,0
18,8
713,0
49,5
Kotercové min.
%
739,6
51,4
-
-
739,6
51,4
S priväzovaním min.
%
682,0
47,4
-
-
682,0
47,4

Tab. 2 Bodové hodnotenie čistoty kráv v rôznych systémoch ustajnenia

Typ ustajnenia Hodnotená časť tela Celkové hodnotenie
stehno päta brucho vemeno chvost chrbát
Ležiskové boxy nepodstielané s matracom 1,6 1,7 1,3 1,2 2,0 2,1 9,9
Ležiskové boxy podstielané slamou 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 2,2
Kŕmnoležiskové boxy podstielané 2,2 2,3 1,3 1,5 2,1 1,1 10,5
Kotercové 2,3 2,3 1,6 1,3 2,4 0,7 10,6
S priväzovaním 2,3 2,2 2,1 2,4 2,3 1,2 12,5

Body sa prideľovali v rozsahu od 0 do 3 pri každej časti tela:

  • 0 bodov čisté, bez známky znečistenia suchými alebo mokrými výkalmi,
  • 1 bod slabo znečistené, malé fľaky znečistené suchými alebo mokrými výkalmi,
  • 2 body stredne znečistené, veľké fľaky znečistené suchými alebo mokrými výkalmi,
  • 3 body silne znečistené, súvislé znečistené suchými alebo mokrými výkalmi.

Súčet všetkých bodov tvoril výslednú čistotu kráv, ktorá mohla byť od 0 bodov (úplne čistá krava) po 18 bodov (silne znečistená krava).

Obr. 1 Priečny rez ležiskovým boxom s plneným matracom

Obr. 2 Pozdĺžne segmenty matraca plnené drvenou gumou

Vystavené 11. 4. 2003

Autori textu: Ing. Vojtech Brestenský, CSc., Doc. Ing. Štefan Mihina PhD., Ing. Georgína Szabová, Ing. Ľubomír Botto, CSc., Ing. Dalibor Sklenár