REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia LikoSpol, a.s.
Kontakt Ing. Igor Mráz, CSc.
Vedecko-technický projekt VTP 514-71 ČÚ 05: "Výskum a realizácia progresívnych spôsobov konzervácie potravín"
Názov Výskum a realizácia progresívnych spôsobov konzervácie potravín
Fulltext 1. Výroba sterilizovaných mäsových nátierok v mäkkých obaloch Piko-Pak
2. Výroba sterilizovaných mäsových konzerv - optimalizácia sterilizačných procesov
3. Výroba konzervárenských výrobkov - optimalizácia tepelných procesov (sterlizácia, sušenie, atď.)
4. Výroba chladených a sterilizovaných hotových pokrmov v plastových miskách
5. Balenie očistených zemiakov a zeleniny do plastových obalov
Späť