REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia LikoSpol, a.s.
Kontakt Ing. Vladimír Sitkey, CSc.
Vedecko-technický projekt VTP 95/5145/163 "Izolácia cenných látok z kvasničnej a fungálnej biomasy"
Názov Izolácia cenných látok z kvasničnej a fungálnej biomasy
Fulltext 1. Výroba glukánu a karboxymetalglukánu na báze pekárskeho droždia
2. Výroba chitín-glukánu a jeho derivátov na báze odpadnej fungálnej biomasy
Späť