REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia LikoSpol, a.s.
Kontakt Ing. Vladimír Hlavačka, CSc.
Vedecko-technický projekt VTP 514-70 "Nové smery spracovania odpadov ako druhotných surovín v potravinárstve"
Názov Nové smery spracovania odpadov ako druhotných surovín v potravinárstve
Odovzdanie 1995-1998
Uplatnenie konzervárne, mliekarne, výroba nápojov všetkých typov, čokolády a cukroviniek škrobárne, rybné závody, mäsospracujúce firmy, pekárne, fermentačné výroby, pivovary, vinárske závody
Fulltext 1. Ekologizácia potravinárskych a biotechnologických výrob
* opatrenia na zníženie produkcie odpadových vôd a odpadov z výroby
* progresívne separačné technológie na všetkých úrovniach
* znovupoužitie nálevov, lákov, separácia a využitie odpadových prúdov
* opatrenia na zlepšenie kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín
2. Racionalizácia vodného a odpadového hospodárstva v potravinárstve a v príbuzných odvetviach
* zabezpečenie vodohospodárskeho prieskumu a komplexnej analýzy odpadových vôd
* riešenie progresívneho predčistenia procesových vôd až na dodržanie limitov
* úspora vody a vybraných základných primárnych surovín
* materiálové príp. energetické využitie sekundárnych surovinových zdrojov
* progresívne spôsoby čistenia zmesných odpadových vôd a spracovania kalov so zabezpečením dodržiavania aj sprísnených limitov
* úprava (dobudovanie nefunkčných ČOV resp. zlepšenie účinnosti ČOV)
* riešenie napojenia priemyselnej ČOV na verejnú kanalizáciu (recipient)
* riešenie využitia (likvidácie prebytočných kalov ČOV)
3. Ostatné služby pre potravinárstvo
* konzultačné a poradenské služby v technológii a ekológii
* vypracovanie a zabezpečenie schválenia firemných noriem a certifikátov
Späť