REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontakt Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Vedecko-technický projekt Využitie lesnej biomasy na energiu.
Názov Sekačka na krátke drevo S-800-KR
Odovzdanie 1998
Anotácia Zariadenie na výrobu štiepky z krátkeho odpadového dreva.
Užívateľ Podniky štátnych a neštátnych lesníckych subjektov.
Uplatnenie Výroba energetickej štiepky.
Fulltext Používa sa na výrobu štiepky z krátkeho odpadového dreva (parketové prírezy, okrajky z dosák do dĺžky max. 1,5 m a pod.) Sekačka môže byť vyrobená v stacionárnom, alebo mobilnom prevedení. Stacionárna verzia má pohonný agregát elektromotor o výkone 36?kW s otáčkami 750 ot.min-1. Sekané drevo je dávkované do žľabu kontinuálne pásovým dopravníkom. Vstup do rotora je zabezpečený gravitačne. Sekací rotor je dvojnožový s možnosťou výroby štiepky o dĺžke 15 25 cm. Mobilná verzia má pohonný agregát univerzálny kolesový traktor radu 72, 77, 52 alebo 56 s kardanom pri otáčkach cca 900 ot.min-1. Ostatné parametre sú tie isté ako u verzie stacionárnej.
Späť