REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontakt Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Vedecko-technický projekt Vývoj technológií a strojov na melioráciu a prípravu plôch pre zalesňovanie.
Názov Zraňovacia pôdna fréza ZPF-500
Odovzdanie 1997
Anotácia Traktorový adaptér na prípravu pôdy pred zalesňovaním.
Užívateľ Podniky štátnych a neštátnych lesníckych subjektov.
Uplatnenie Mechanizácia prípravy pôdy pred zalesňovaním.
Fulltext Adaptér na univerzálny kolesový traktor s možnosťou montáže na zadný trojbodový záves. Konštruovaný je na prípravu pôdy pred zalesňovaním a to do hĺbky 20 25 cm. Jeho použitie je možné aj v pôdach silne skeletnatých. Šírka záberu je 500 mm. Použiteľnosť frézy závisí od dostupnosti traktora.
Prínosom je dosiahnutie vyššieho stupňa mechanizácie v príprave pôdy pri zalesňovaní, zvýšenie produktivity práce a zníženie podielu ručnej práce pri obnove lesa. Prínosom je aj úspora nákladov na zalesňovanie a ďalšie. Náklady na jednu produktívnu hodinu ZPF-500 sú vo výške 26 Sk, čo je v porovnaní s nákladmi na jednu produktívnu hodinu ručnej prípravy pôdy 2,1 krát menej. Náklady na jednu produktívnu hodinu traktora sú vo výške 394 Sk.
Späť