REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Ing. V. Dugovič
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 01 Racionalizácia produkcie zeleniny
Signatúra VTP 27-18
Názov Využitie intenzifikačných faktorov v produkčných systémoch pestovania poľnej zeleniny
subetapa 06 Realizácia efektívneho využitia odrôd a šľachtiteľského materiálu
Anotácia Pri okruhu hodnotenia efektívnosti výroby osiva hybridov cukrovej kukurice sa riešenie zameralo na neodnoživé materské línie a používatie viaclíniových hybridov za cieľom vyššej produkcie osiva u materského komponentu. Pri výskume technologických vlastností hrachu záhradného sa dosiahlo vyšľachtenie nových odrôd záhradného hrachu, najmä úponkovitého typu. V úlohe výskum skladovateľnosti melónu cukrového a uhorky šalátovej zo svetového sortimentu cukrového melónu sa hľadali odrody vhodné na strednodobé a dlhodobé uskladnenie a testovanie vhodnosti odrôd a novošľachtencov uhorky šalátovej na krátkodobé skladovanie. Analyzoval sa aj vplyv zahustenia sponu na úrodu a kvalitu zeleru buľvového s výberom odrody vhodnej na pestovanie v zahustenom spone. Pri využívaní peľovej sterility bolo cieľom zefektívnenie výroby hybridného osiva papriky a rajčiaka. V téme výskum využitia zimnej cibule v našich podmienkach sa určil najvhodnejší spôsob pestovania a využitia zimnej cibule. Spoločným cieľom zostáva vyšľachtiť kvalitné domáce odrody zelenín.
Užívateľ Pestovatelia zeleniny, Firma Zelseed, s.r.o. Horná pôtoň, VÚZ Nové Zámky
Uplatnenie Hmotný realizačný výstup
Fulltext Úponkovitý typ hrachu je zárukou nepoliehavosti, vhodnosti pre mechanizovanú agrotechniku a v dôsledku dobrého presvetlenia porastu zárukou vysokých a pravidelných výnosov. V nemalej miere prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu. Pri hodnotení kvality uhoriek šalátovych je realizačným výstupom balenie vlastných produktov uhoriek pre trh.Od júla je na trhu zeler s vňaťou z hustého poľného porastu, od septembra bez vňate a uskladnený vydrží až do apríla. Jeho hlavný konzum spadá do obdobia, keď je čerstvej zeleniny málo. Zahustený spon poskytne vyšší výnos z jednotky plochy s menšou priemernou hmotnosťou buľvy, čo požaduje aj priemysel. Využitie rôznych foriem samčej sterility prispeje k zvýšeniu kvality rastlinných produktov, k zefektívneniu práce. Táto metóda šľachtenia sa realizuje vo firme Zelseed, s.r.o.
Najvhodnejší spôsob množenia zimnej cibule a využitia vňate je z priameho výsevu semien a následným preriedením a vyjednotením porastu v spone asi 25 cm x 10 cm. Touto metódou sa začala realizácia zimnej cibule na trhu.
Realizačným výstupom sú aj nové vyšľachtené odrody
- v roku 1999: Bôb záhradný ´Falan´, cesnak ´Mojmír´, uhorky šalátovej ´Desana F1´,
- v roku 2000: Fazuľa záhradná ´Anita´,´Viola´, ´Viviana´, kaleráb ´Omar´, kukurica cukrová ´Alida F1´, paprika ´Nova´, uhorka šalátová ´Lavina´,
- v roku 2001: Melón cukrový, odroda ´Jupiter´, paprika ´Póla´, rajčiak ´Dona F1´, ´Toma´, šalát ´Carmen´.
- V roku 2002: Cesnak ´Matúš´, Kukurica cukrová ´Alena´, Zeler ´Klement´.
Späť