REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Ing. T. Tóth, PhD.
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 01 Racionalizácia produkcie zeleniny
Signatúra VTP 27-18
Názov Využitie intenzifikačných faktorov v produkčných systémoch pestovania poľnej zeleniny
subetapa 05 Model ekonomickej efektívnosti pre jednotlivé skupiny zeleniny
Anotácia Cieľom riešenia bolo určenie ekonomickej efektívnosti (profitability) produkcie za pomoci variabilných a fixných nákladov na produkciu zeleniny ako trhového tovaru z poľných podmienok. Vypracoval sa prehľad nákladov, tržieb a zisku pri kapuste hlávkovej, mrkve, cibuli, rajčiakoch a hrachu záhradného. Riešenie vychádzalo z potrieb pestovateľskej praxe.
Užívateľ PD Tvrdošovce, PVOD Madunice
Uplatnenie Nehmotný realizačný výstup a hmotný
Fulltext Nehmotný realizačný výstup začal už v priebehu riešenia (od r. 2000) na PD Tvrdošovce ( okr. NZ) hlavne pre podmienky priamych výsevov rajčiakov a pri pestovaní priesad rajčiakov a papriky s rozsahom pre plochu produkcie až 280 ha. Riešenie realizačného výstupu najde uplatnenie v PVOD Madunice (okr. TT) pre podmienky produkcie cibule na ploche 60 ha s možnosťou rozšírenia v rámci odbytovej organizácii výrobcov Allium až na 110 ha u ďalších členov tohoto výrobného združenia producentov zeleniny.
Plánovaná realizácia je uvažovaná v podmienkach producentov zeleniny hlavne v produkčnom a marketingovom prostredí členov odbytových organizácii výrobcov ako Slovzel, a iné organizácie a producentské spoločnosti.
Nehmotné realizačné výstupy boli a budú vykonané publikovaním, prednáškami, na konferenciách a na seminároch organizátorov zeleninárskej výroby, SHR a tiež pre podmienky produkcie odbytových organizácií výrobcov.
Späť