REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Ing. A. Viteková
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 01 Racionalizácia produkcie zeleniny
Signatúra VTP 27-18
Názov Využitie intenzifikačných faktorov v produkčných systémoch pestovania poľnej zeleniny
subetapa 04 Syntéza poznatkov závlahy a ochrany zeleniny
Anotácia
Úlohou bolo získanie nových poznatkov z domácich i zahraničných zdrojov v oblasti závlahy a ochrany zeleniny a ich využitie v praxi. V našich nížinných podmienkach nemožno dosahovať vysoké úrody zeleniny bez zavlažovania. Závlahou sa urýchľuje vývin a rast rastlín, čo má najmä pri skorých zeleninách veľký zdravotný a ekonomický význam
Užívateľ pestovatelia zeleniny v SR
Uplatnenie Nehmotný a hmotný realizačný výstup
Fulltext Sústredili a spracovali sa dostupné údaje z oblasti potreby zavlažovania a ochrany zeleniny. Vypracovali sa nároky jednotlivých druhov zeleniny v rámci skupín koreňovej, hlúbovej, plodovej, cibuľovej strukovej, listovej zeleniny na vodu. V ďalšej časti sa popísali spôsoby ochrany, konkrétne choroby, škodcovia a buriny a boj proti nim. V tabuľkovej časti sú odporúčané prípravky, dávky, čakacie doby pre jednotlivé škodlivé činitele.
Čiastočné výsledky už boli zverejnené v Zborníku VÚZ Vedecké a výskumné práce č. 11. A budú publikované v domácich a zahraničných odborných časopisoch a poskytnuté záujemcom cez poradenskú službu VÚZ.
Späť