REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Tibor Tóth Ing., PhD
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 01 Racionalizácia produkcie zeleniny
Signatúra 27-18
Názov Využitie intenzifikačných faktorov v produkčných systémoch pestovania poľnej zeleniny
subetapa 01 Zušľachťovacie procesy osív zeleniny vrátane biologickej ochrany
Anotácia Rieši problematiku zušľachťovania osív zeleniny vrátane biologickej ochrany. Cieľom je zlepšenie kvalitatívnych parametrov osiva. Ide o precizované triedenie osiva, inkrustáciu osiva a formu určitej biologickej ochrany v štádiu napučiavania osiva a poľnej vzchádzavosti.
Užívateľ PD Tvrdošovce
Uplatnenie Hmotný realizačný výstup s úpravou osív pre pestovanie rajčiakov z priamej sejby a pri pestovaní priesad rajčiakov a paprík. Nehmotný výstup spočíva v publikačnej činnosti.
Fulltext V priebehu riešenia bola časť výsledkov publikovaná v zborníku ústavu Vedecké a výskumné práce č. 11, ale aj v domácich a zahraničných časopisoch. Hmotný realizačný výstup začal už od roku 1999 a pokračovala v rokoch 2000 až 2002 a pokračuje na PD Tvrdošovce s úpravou osív pre pestovanie rajčiakov z priamej sejby a pri pestovaní priesad rajčiakov a paprík. Výsledky boli potvrdené aj u realizátora pri pestovaní zeleniny na veľkých plochách.
Späť