REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontakt Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Vedecko-technický projekt Vývoj technológií a strojov na melioráciu a prípravu plôch pre zalesňovanie.
Názov Drvič nežiaducich nárastov DNN-1,5
Odovzdanie 1997
Anotácia Traktorový adaptér na likvidáciu nežiaducich nárastov.
Užívateľ Podniky štátnych a neštátnych lesníckych subjektov.
Uplatnenie Likvidácia nežiaducich drevinových a burinových nárastov na lesných a poľnohospodárskych pôdach.
Fulltext Adaptér na univerzálny kolesový traktor s možnosťou montáže na predný alebo zadný vývodový hriadeľ. Konštruovaný je špeciálne na likvidáciu nežiaducich drevinových, alebo burinových nárastov do hrúbky 5 cm, ktoré sa nachádzajú na lesných, prípadne poľnohospodárskych pôdach. Šírka záberu adaptéra je 150 cm, použiteľnosť v sklonoch terénu dostupných pre univerzálne kolesové traktory.
Celková úspora nákladov na 1 ha pri porovnaní drviča DNN-1,5 a krovinorezu Husqarna 250 Rx predstavuje 388 Sk.h-1.
Späť