REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Janka Pastorová
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Aktualizované databázy chemického zloženia potravinovej banky dát
Názov Aktualizované databázy chemického zloženia potravinovej banky dát
Uplatnenie členské štáty siete CEECFOODS, stravovacie zariadenia, vysoké a stredné školy (edukačné účely), potravinárska prax.
Späť