REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Janka Pastorová
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Manual for the Software ALIMENTA 4.0, Manual for the Software Dictionary for Alimenta, version 1.0.
Názov Manual for the Software ALIMENTA 4.0, Manual for the Software Dictionary for Alimenta, version 1.0.
Anotácia Manuál k elektronickému slovníku ALIMENTA je sprievodca pre využitie softvéru.
Uplatnenie realizátor: členské štáty siete CEECFOODS
Späť