REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Danka Šalgovičová
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Hodnotenie záťaže obyvateľstva aditívnymi látkami a kontaminantmi.
Názov Hodnotenie záťaže obyvateľstva aditívnymi látkami a kontaminantmi.
Uplatnenie Doterajšie výsledky sú základnou podmienkou riešenia ďalšej časovej etapy zameranej na výber vhodného postupu odhadu reálnej záťaže obyvateľstva SR aditívnymi látkami.
Späť