REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Jana Petríková
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Hodnotenie kvality a štandardnosti mikrobiologických diagnostických pôd pre oblasť výroby a kontroly potravín na agropotravinárskych mikroorganizmoch.
Názov Hodnotenie kvality a štandardnosti mikrobiologických diagnostických pôd pre oblasť výroby a kontroly potravín na agropotravinárskych mikroorganizmoch.
Užívateľ Agrárna spoločnosť s.r.o., Andreja Hlinku č. 17, 022 01 Čadca
Späť