REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Ľubomír Daško
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Identifikácia nežiadúcich pachových látok v nealkoholických nápojoch firmu ORAVAN, s.r.o., Podbieľ.
Názov Identifikácia nežiadúcich pachových látok v nealkoholických nápojoch firmu ORAVAN, s.r.o., Podbieľ.
Užívateľ Výstup bol zrealizovaný pre firmu ORAVAN, s.r.o., Podbieľ.
Späť