REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Výživa ošípaných na báze domácich bielkovinových krmných zmesí.
Odovzdanie 2003
Anotácia Vypracovaním receptúr krmných zmesí na báze domácich bielkovinových zdrojov dosiahnuť zvýšenie denných prírastkov vo výkrme ošípaných.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky.
Uplatnenie Poradenská činnosť spracovanie receptúr.
Späť