REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Rozšírenie pestovania ekonomicky rentabilných liečivých rastlín.
Odovzdanie 2003
Anotácia Navrhnúť pestovateľské postupy liečivých rastlín podľa pestovateľských podmienok a ich pozberovú úpravu.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky.
Uplatnenie Poradenská činnosť.
Späť