REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Intenzifikácia výroby repky olejnej ozimnej.
Odovzdanie 2003
Anotácia Prepracovanou sústavou spracovania pôdy, hnojenia, použitia pesticídov a morforegulátorov zvýšiť kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky.
Uplatnenie Poradenská činnosť.
Späť