REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Zvýšenie úrody strukovín inokuláciou osiva a agrotechnickými prístupmi.
Odovzdanie 2003
Anotácia Optimalizáciou hnojenia dusíkom a inokuláciou osiva dosiahnuť úsporu nákladov na hnojivá a zvýšenie produkcie.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky.
Uplatnenie Poradenská činnosť.
Späť