REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Optimalizácia pestovateľských prvkov sladovníckeho jačmeňa siateho jarného.
Odovzdanie 2003
Anotácia Optimalizáciou pestovateľských prvkov sladovníckeho jačmeňa siateho jarného dosiahnuť sladovnícku kvalitu podľa STN a tým aj vyššiu realizačnú cenu.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky
Uplatnenie Poradenská činnosť .
Späť