REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Racionalizácia systémov hnojenia poľných plodín na základe rozborov pôdy a rastlinného materiálu.
Odovzdanie 2002
Anotácia Hnojenie poľnohospodárskych plodín je ekonomicky veľmi náročne. Paušálne hnojenie minerálnymi hnojivami často neprináša požadovaný efekt. Zásoba živín v pôde a potreba rastlín na živiny pre dosiahnutie plánovanej úrody je smerodajným ukazovateľom na stanovenie skutočnej potreby živín. Naším cieľom je spracovanie plánov hnojenia pre konkrétne poľnohospodárske podniky.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky.
Uplatnenie Na základe pôdnej zásoby živín a potreby plodín spracovať plány hnojenia.
Späť