REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitalská 1273, 071 01 Michalovce
Kontakt Ing. Pavol Balla, PhD.
Vedecko-technický projekt Agroekologická optimalizácia poľnohospodárskej výroby pre jej trvalo udržateľný rozvoj na Východoslovenskej nížine.
Názov Pôdoochranné technológie pestovania poľných plodín v podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Odovzdanie 2002
Anotácia Pôdoochranné technológie pestovania plodín tvoria ucelenú technológiu, pri ktorej nedodržanie presne určených zásahov má za následok celkový neúspech technológie. V súčastnom období sa minimalizačné a bezorebné technológie využívajú nekontrolovane, bez odborných a praktických skúsenosti agronómov poľnohospodárskych podnikov. Našim cieľom je na základe dosiahnutých výsledkov pri riešení VTP pomôcť poľnohospodárskym podnikom úspešne realizovať pôdoochranné technológie v konkrétnych podmienkach podniku.
Užívateľ Poľnohospodárske výrobné podniky.
Uplatnenie Poradenská činnosť a služby bezorbovými sejačkami.
Späť