REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Ing. Magdalena Gajarská, č. t. 033/7722311-12, e-mail: gajarská@vurv.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-11
Názov Lucerna siata Syntéza 1 - odroda
Anotácia Vysoká úroda zelenej hmoty a semena, dobré prezimovanie, vysoká trvácnosť, odolnosť proti chorobám.
Užívateľ PD a SHR, v SR registrovaná od r. 2000
Späť