REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Ing. Štefan Žák, CSc., č. t. 033/7722311-12, e-mail: zak@vurv.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-10
Názov Environmentálne systémy hospodárenia s využitím prípravkov Biosil a Zeomix.
Odovzdanie 2002
Anotácia Zníženie nákladov.
Užívateľ PD Papín, PD Oľka, RD Hastovice, SHR Lukáč Bánovce n/O., PD Blatná Polianka, DONA s.r.o. V. Revištia, SHR Ing. Priam Somotor.
Späť