REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Ing. Jana Fedorková, č. t. 033/7722311-12, e-mail: fedorkova@vurv.sk
Vedecko-technický projekt PŠO/95/5145/015 Ekologická a technologická optimalizácia rastlinnej výroby a úloha RVT 27-09 Výskum pestovateľských technológií rozhodujúcich poľných plodín pre nové ekonomické podmienky
Signatúra 27-09
Názov Expertné systémy pre pestovanie poľných plodín Agroprofit.
Odovzdanie 1999,2000,2001
Anotácia Expertné systémy pre pestovanie oz. pšenice, jarného jačmeňa, kukurice, oz. repky, lucerny, slnečnice, cukrovej repy, zemiakov a hrachu, ktoré poskytujú vo forme softwarového produktu informácie pre pestovanie daných plodín a umožňujú efektívny prenos najnovších poznatkov výskumu do praxe.
Užívateľ Poľnohospodárske podniky SR.
Späť