REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Ing. František Mikle, č. t. 033/7722311-12, e-mail: mikle@vurv.sk
Vedecko-technický projekt PŠO/95/5145/015 Ekologická a technologická optimalizácia rastlinnej výroby
Signatúra 27-09
Názov Inovácia pestovateľských technológií viacročných krmovín na seno.
Odovzdanie 1999
Anotácia Vylepšenie a predĺženie využívania porastu lucerny vhodným ošetrením a prísevom porastu.
Užívateľ PD Plavé Vozokany, Veselé, Levice, V. Kostoľany, Chynorany, Podlužany.
Späť