Výskum a vývoj - výstupy

 
Späť
ODBORNÉ INFORMÁCIE
Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR - pozvánka na seminár (vystavené 18.6.2010)
Veda a výskum v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR - nový model a priority Autori textu: Ing. Martina Fikselová, PhD.; Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (vystavené 23.10.2009)
REALIZAČNÉ VÝSTUPY
Realizačné výstupy do roku 1999
Realizačné výstupy za rok 1999 - 2002
VYHĽADÁVANIE V REALIZAČNÝCH VÝSTUPOCH (Počet: 46)
Výskumný ústav potravinársky
Aktualizácia databázy obsahu potravinovej vlákniny
Aktualizované databázy chemického zloženia potravinovej banky dát
Analýza podmienok kontaminácie a nápravné opatrenia malovýrobní mäsových výrobkov (HACCP)...
Analýza podmienok kontaminácie a nápravné opatrenia malých pekární (HACCP)
Hodnotenie kvality a štandardnosti mikrobiologických diagnostických pôd pre oblasť výroby ...
Hodnotenie záťaže obyvateľstva aditívnymi látkami a kontaminantmi.
Identifikácia nežiadúcich pachových látok v nealkoholických nápojoch firmu ORAVAN, s.r.o.,...
Identifikácia nežiadúcich pachových látok v odpadových produktoch Fermas, s.r.o., Slovensk...
Manual for the Software ALIMENTA 4.0, Manual for the Software Dictionary for Alimenta, ver...
Meranie štandardných GC retenčných indexov prchavých aromatických látok pre potreby ich id...
<<  <   [ 1 2 3 4 5 ]   >  >>