Výskum a vývoj - výstupy

 
Späť
ODBORNÉ INFORMÁCIE
Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR - pozvánka na seminár (vystavené 18.6.2010)
Veda a výskum v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR - nový model a priority Autori textu: Ing. Martina Fikselová, PhD.; Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (vystavené 23.10.2009)
REALIZAČNÉ VÝSTUPY
Realizačné výstupy do roku 1999
Realizačné výstupy za rok 1999 - 2002
VYHĽADÁVANIE V REALIZAČNÝCH VÝSTUPOCH (Počet: 2)
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s.
Uchovanie genetických zdrojov ovocných plodín v in vitro kultúrach
Zdokonaľovanie metód hybridného šľachtenia ovocných plodín
<<  <   [ 1 ]   >  >>