Výskum a vývoj - výstupy

 
Späť
ODBORNÉ INFORMÁCIE
Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR - pozvánka na seminár (vystavené 18.6.2010)
Veda a výskum v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR - nový model a priority Autori textu: Ing. Martina Fikselová, PhD.; Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (vystavené 23.10.2009)
REALIZAČNÉ VÝSTUPY
Realizačné výstupy do roku 1999
Realizačné výstupy za rok 1999 - 2002
VYHĽADÁVANIE V REALIZAČNÝCH VÝSTUPOCH (Počet: 15)
Výskumný ústav mliekárenský, a.s.
Databáza skúšobných metód z prameňov legislatívy EÚ, systémov noriem ISO a IDF
Doplnkový energeticko-minerálny kŕmny koncentrát pre monogastrické zvieratá
Doplnkový kŕmny koncentrát pre nízkobielkovinové kŕmne dávky pre polygastrické zvieratá
GERIAFIT výrobok na báze kozieho mlieka zohľadňuje nároky a výživové potreby staršej popu...
Legislatívne zmeny a doplnky pre ovčie a kozie mlieko
Metóda na dôkaz prítomnosti a predbežnú identifikáciu reziduí inhibičných látok v mlieku
Metóda na dôkaz prítomnosti spórotvorných anaeróbnych baktérií v surovom mlieku
Optimalizovaný postup predzrievania pasterizovaného mlieka s prídavkami technologických lá...
Postup prípravy referenčných vzoriek pre ovčie a kozie mlieko na kalibráciu infračervených...
Racionalizačné a inovatívne technologické postupy pri výrobe syrov
<<  <   [ 1 2 ]   >  >>