Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tänikon 1
8356 Ettenhausen
Schweiz
e-mail: joachim.sauter@art.admin.ch, knizatova@cvzv.sk
 
 


Lisy na okrúhle balíky: pevný, variabilný alebo semivariabilný - detaily rozhodujú

Okrúhle balíky sa v poslednom čase tešia veľkej obľube. Oproti malým balíkom s vysokým stupňom stlačenia, umožňujú efektívnu mechanizáciu a navyše sú lisy na okrúhle balíky v porovnaní s lismi na hranaté balíky cenovo výhodnejšie. Rozmanitá ponuka naznačuje, že tajomstvo úspechu je v detailoch. Súčasné typy lisov sú vhodné pre suché krmivá a siláže. Podľa systému lisovania poskytujú rôzne výhody.

Rozhodujúcim faktorom pri nákupe je, či má byť lis vybavený konštantnou alebo variabilnou lisovacou komorou. Väčšina výrobcov ponúka obidva typy lisov. Lisy s konštantnou lisovacou komorou majú pevnú komoru, ktorej priemer sa nedá regulovať. Priemer zlisovaných balíkov je pevne daný konštrukciou. Štandardným sa stal priemer 125 cm.

Zberacie lisy od firiem Claas a John Deere majú prestaviteľný rám lisovacej komory, čím sa môže priemer balíkov zväčšiť cca o 10 cm. Táto možnosť sa s obľubou využíva pri balíkovaní sena a slamy. Balíky z lisov s pevnou komorou sa vyznačujú mäkkým jadrom a pevným okrajom. Z dôvodu ich robustnej stavby sa uplatňujú najmä pri príprave siláží.

Variabilné lisy umožňujú spravidla plynulú reguláciu priemeru balíkov v rozmedzí od 60 do 180 cm. Najväčšie balíky, až 200 cm, sú typické pre lisy značky Welger. Výhodou variabilných lisovacích komôr je formovanie balíkov s pravidelne utláčanou hmotou od jadra až po ich okraj, ktoré sa následne aj ľahko rozbaľujú na kŕmnom stole. Pre krmivo, ktoré sa má ešte dosušiť, sa môže aktivovať funkcia mäkkého jadra. Klasickou oblasťou použitia je lisovanie suchého krmiva a slamy. Modernými zariadeniami sa dajú lisovať aj siláže.

Výkonnostné merania výskumného ústavu ART ukazujú, že lisy s variabilnými komorami zaťažujú vývodový hriadeľ traktora rovnomernejšie ako lisy s konštantnými komorami, ktoré ku koncu plnenia vykazujú silno stúpajúcu potrebu výkonu. Pre menej výkonné traktory sú teda vhodnejšie práve variabilné lisy.

Firma Krone ponúka na trhu od roku 2007 semivariabilné lisy. Tým sa rozumejú lisy, ktorých komory pracujú na princípe pevnej lisovacej komory, ale môžu byť regulované stupňovito po 5 cm v rozsahu od 125 do 150 cm.

Obr. 1: Lisy s variabilnou komorou majú rovnomernejšiu požiadavku na výkon, zatiaľ čo pri lisoch s konštantnými komorami potreba výkonu stúpa až po fázu viazania balíkov (Zdroj: FAT Bericht 655)

Trh ponúka tri systémy lisov

Na trhu so zberacími lismi na okrúhle balíky sú zastúpené tri systémy lisov. Sú to pásové, valcové a reťazové.

Pásové lisy predstavujú variabilné lisovacie komory, ktoré ovíjajú lisované krmivo piatimi alebo šiestimi pásovými slučkami. Rotujúce pásy priliehajú k zberanej hmote už pri malých priemeroch balíka a spôsobujú stláčanie hmoty už od začiatku. Pretože proces lisovania môže byť kedykoľvek zastavený, dajú sa získať balíky ľubovoľných veľkostí. Pásové lisy sa uplatňujú prevažne pri suchých krmivách a slame. Na balíkovanie siláže sa dajú tiež použiť, ale môže sa stať, že mokrá cukornatá hmota bude spôsobovať prešmykovanie pásov. Aby bolo zaistené otáčanie balíka bez preklzu, výrobcovia vyriešili čistenie pásov pomocou špirál, resp. stieračov.

Obr. 2: Pri pásových lisoch sa dosahuje stlačenie pomocou piatich až šiestich slučkových gumových pásov (Zdroj: FAT Bericht 655)

Pri valcových lisoch sa balíky stláčajú rotujúcimi valcami, ktoré obkolesujú lisovaciu komoru. Pohon valcov zabezpečuje reťazový prevod, ktorý vyžaduje pravidelnejšiu údržbu. Priemer komory je pevne stanovený, čiže neumožňuje vytvárať balíky rozdielnych veľkostí (lis s konštantnou lisovacou komorou). Tento systém je veľmi robustný a tým aj s obľubou používaný na ťažké silážne balíky. Problémy môžu nastať pri veľmi preschnutej a krátkej slame, ktorá nemusí začať rotovať. Výrobcovia sa snažia vyriešiť tento problém špeciálnymi štartovacími valcami.

Obr. 3: Pri valcových lisoch zabezpečujú stláčanie hmoty rotujúce valce. (Zdroj: FAT Bericht 655)

Lisy na okrúhle balíky s dopravnou technikou pomocou tyčových reťazí sú kombináciou medzi pásovým a valcovým systémom. Lisovaciu komoru obkolesujú dve kontinuálne rotujúce reťaze. Reťaze sú spojené tyčami - odtiaľ pochádza názov. Podľa konštrukčného vyhotovenia môžu byť tieto zberacie lisy s pevnou alebo variabilnou veľkosťou lisovacej komory. Variabilné umožňujú lisovať balíky rôznych veľkostí. Reťazové zberacie lisy sú univerzálne využiteľné ako na siláž, tak aj na suché krmivá. Nevýhodou je vyššia hlučnosť chodu reťazí a ich opotrebovanie. Od roku 2007 ponúka Krone reťazové lisy, pri ktorých sú reťaze nahradené dvoma obežnými gumovými pásmi. Tie by mali eliminovať negatívne vlastnosti reťazí.

Obr. 4: V reťazových zberacích lisoch zabezpečujú lisovanie dve kontinuálne reťaze spojené priečnymi tyčami (Zdroj: FAT Bericht 655)

Pöttinger ponúka kombinovaný typ, kde predná časť lisovacej komory je konštruovaná ako valcový lis a zadná časť ako reťazový lis. Pöttinger si od kombinácie oboch systémov sľubuje, že rotácia balíkov začne skôr ako pri bežnom valcovom zberacom lise. Včasnou rotáciou sa dosiahne lepšie rozbaľovanie balíkov na kŕmnom stole. Zároveň má valcová časť zabezpečiť dobré formovanie balíkov a hustotu po lisovaní.

Aká má byť dĺžka rezania?

Hoci ešte stále poskytujú výrobcovia aj lisy bez rezacieho ústrojenstva, použité lisy sa v bazároch už ťažko predávajú, lebo dopyt po takýchto lisoch je v dnešnej dobe slabý. Pri príprave siláží je rezacie ústrojenstvo nevyhnutnosťou. Rezaním sa materiál lepšie stlačí a opäť rozoberie. V praxi sa štandardne používa v lisoch na silážne balíky štrnásť nožov. Pri výrobe balíkov slamy a sena sa používa šesť až osem nožov, čím sa zjednodušuje ich rozoberanie. Poprední výrobcovia ponúkajú rezacie mechanizmy s viac ako 24 nožmi, ktoré môžu byť uvádzané do činnosti po skupinách. Výmena sady nožov počas dlhého pracovného dňa je možná bez demontáže. Tak je k dispozícii vždy sada ostrých nožov. Nože sú zvyčajne chránené proti cudzím telesám pružinami. Kuhn ponúka variantu s hydraulickým zabezpečením nožov.

Hydraulické zasúvanie a vysúvanie nožov z kabíny vodiča sa stalo medzičasom štandardom. Tak sa dá napríklad pohodlne bez opustenia kabíny odstrániť upchatie. Časté problémy s upchávaním eliminujú výrobcovia rôznymi spôsobmi: Krone, John Deere a Welger to vyriešili poklesom (zväčšením) dopravného žľabu. Claas, Kuhn a New Holland pracujú na princípe hydraulického spätného chodu rotora rezacieho ústrojenstva. "Power-Push" od značky Kuhn umožňuje vysunúť spojku zo zábehu, čo dovoľuje otáčanie lisovacích valcov nezávisle od rotora rezacieho ústrojenstva. Po odstránení upchatia sa rotor opäť pripojí a v jazde sa pokračuje.

Šírka zberu: dva metre sú štandard

Modulová konštrukcia lisov často umožňuje voľbu rôznych pracovných šírok zberu. Štandardným rozmerom je dnes dvojmetrová šírka. Pri použití riadkovania do stredu alebo krivkového riadkovania je výhodná 2,3 m šírka záberu. Pomocou závitoviek sa zberaná hmota dopravuje do lisovacieho kanála a odtiaľ ďalej pomocou podávacieho alebo rezacieho rotora do lisovacej komory. Jedine Kuhn ponúka integrálny rotor, ktorý plní funkciu závitoviek aj rezacieho rotora súčasne.

Okrem šírky je dôležitý aj čistý zber hmoty. V zásade zberače s menším priemerom dosahujú vyššiu čistotu, avšak na úkor vyššieho opotrebovania, preto je pre výrobcov ideálne kompromisné riešenie. Aby sa zvýšila kvalita zberu, mal by byť zberový mechanizmus vybavený pridržiavačom. Ten môže byť zhotovený z pružín, plechov alebo valčekov. Valčekové pridržiavače podporujú posun krmiva a umožňujú tak vyššiu pojazdovú rýchlosť. Tento typ sa stal zaujímavý obzvlášť pre drobných roľníkov.

Veľké rozdiely v komforte obsluhy a údržby

Pokiaľ ide o obsluhu a údržbu, rozdiely sú výrazné. Výrobcovia ponúkajú širokú paletu možností. Cenovo dostupnejšie, jednoduché modely, ktoré sú koncipované pre malé podniky, disponujú často veľkým počtom mazacích hlavíc, ktoré sú jednotlivo mazané. Mnohé nastavenia, ako napr. počet aktívnych nožov alebo počet ovinutí sieťou sa musia vykonávať ručne priamo na lise. V tomto prípade má obslužný terminál len minimálne funkcie (spúšťanie viazacieho procesu). Pri profesionálnych lisoch sa údržba jednotlivých mazacích hlavíc vykonáva centrálne a rôzne funkcie obsluhy sa riadia obslužným terminálom. Pomocou terminálu možno automaticky spustiť viazanie pri dosiahnutí požadovaného naplnenia komory. Počet použitých nožov a navíjanie siete sa podobne riadia z terminálu kabíny. Navyše sú v ponuke tzv. senzory naplnenosti, kde terminál signalizuje aktuálny náklad ľavej a pravej lisovacej komory. Pomocou tejto informácie môže šofér svojou jazdou ovplyvniť pravidelnosť formovania balíka. Prémiové varianty disponujú kompatibilnou riadiacou jednotkou - ISOBUS. Tá umožňuje pomocou terminálu v kabíne traktora riadiť činnosť lisu. Obsahuje aj dodatočné funkcie, ako napr. počítadlo balíkov. Na Agritechnike 2009 bol firmou John Deere predstavený kombinovaný traktorový lis s funkciou ISOBUS, ktorá dokonca na základe parametrov tlaku ovplyvňuje riadenie traktora. Pojazdová rýchlosť a výkon hydrauliky a vývodového hriadeľa môžu byť regulované tlakom. Prémiové varianty poskytujú niekoľko výhod aj čo sa týka údržby. Patrí sem centrálne mazanie ložísk a reťazí, alebo viazanie sieťou presahujúcou okraje balíka.

Pri nákupe nového zberacieho lisu je potrebné zvážiť si jeho intenzitu využitia. Aby bolo prevádzkovanie takého zariadenia ekonomické, mal by byť využitý na produkciu cca 2000 balíkov ročne. Valcové lisy sú z dôvodu ich masívnej konštrukcie a vysokého stupňa stlačenia hmoty v strede balíka obzvlášť výhodné pri príprave siláží. Pri spracovaní výhradne suchého krmiva sa viac osvedčili pásové lisy. Pred samotnou kúpou odporúčame vyskúšať si lis na vlastnom traktore.

Obr. 5: Pásové zberacie lisy sú výhodné pri lisovaní suchých krmív (napr. slamy a sena)

Obr. 6: Valcové lisy sa prednostne používajú pri príprave siláží. Robia balíky s mäkkým jadrom a pevným okrajom

Obr. 7: Väčšina lisov je vyhotovená stavebnicovým systémom. Šírka zberu ako aj rezacie ústrojenstvo sa môžu voliť podľa katalógového výberu

Obr. 8: Pri nových reťazových lisoch od Krone sú reťaze nahradené gumovými pásmi, čím sa dosiahol tichší chod stroja

Obr. 9: Pre malé podniky a komunálne práce sú v ponuke aj ručne vedené lisy
(Zdroj: Rapid Švajčiarsko)

Obr. 10: Lis od firmy Pöttinger je hybrid. Predná časť pozostáva z valcového lisu, zadná z reťazového (Zdroj: Pöttinger Rakúsko)

Vystavené: 16.11.2010

Autori textu: Joachim Sauter - Výskumný ústav Agroscope Reckenholz-Tänikon ART; Roy Latsch - Výskumný ústav Agroscope Reckenholz-Tänikon ART; Monika Sauter - CVŽV