Farmsystems s.r.o.
Rúbaňská 15
946 55 Pribeta
e-mail: kubik@farmsystems.sk
 
 


Do sítě nebo do špagátu?

Sezóna lisů na hranaté a kulaté balíky právě začíná. Dnešní použití lisů má velmi široké pole působnosti, od lisování sena, které začíná na jaře, kdy se lisuje hlavně do kulatých balíků, které je možno zabalit do fólie.

Následuje hlavní sezóna lisování obilné a dnes už i populární řepkové slámy do kulatých a hranatých balíků a končí na podzim lisováním posklizňových zbytků po kukuřici. Důvod je velmi jednoduchý. Část obilné slámy se používá jako podestýlka nebo krmení pro hospodářské zvířata zbytek produkce balíků je spalován pro výrobu tepla a elektrické energie.

Důležitým faktorem jak při sklizni, tak při lisování je rychlost. Ta je velmi důležitá a může ohrozit celou produkci slámy. I proto se už velmi dlouhou dobu specializuje firma New Holland na výrobu lisů na hranaté a kulaté balíky.

Lisy na hranaté balíky zastupuje modelová řada BB9000 s rozměrem balíku až 130 x 120 x 275 cm.

Najdôležitejšia časť lisu na hranaté balíky - 6 viazačov
pre systém dvojitého viazania
Súprava lisu na hranaté balíky BB9000 s traktorom T7000

Lisy na kulaté balík zastupuje řada BR6000 s pevnou lisovací komorou. V této modelové řadě je možnost objednání COMBI lisu, tzn. přímo s baličkou do folie. Poslední modelová řada BR7000 je s variabilní komorou o šířce 1,2 m a průměrem 0,9 - 1,8 m.

Lis na valcové balíky s pevnou lisovacou komorou

Téměř všechny výše uvedené lisy v modelových řadách lze vybavit už ve standardu řezáním slámy RotoCuter nebo CropCuter. Rotor je umístěn přímo za sběračem a tím napomáhá odebírání slámy a dopravuje slámu přímo do lisovací anebo do předlisovaní komory. Uspořádání tvaru rotoru do písmene "W" zaručuje rozmístění materiálu po celé šířce rotoru. To je samozřejmě velmi důležité pro kvalitu řezání, aby byla co nejkvalitnější a délka řezanky co nejrovnoměrnější, ale hlavně, pokud jde řezání lehce nepotřebujeme tolik příkonu k lisu a to nám samozřejmě šetří peníze ve spotřebě nafty. Nože pod rotorem lze kombinovat podle toho jakou délku slámy zákazník nebo službař potřebuje. Jednoduchý přístup k držáku nožů, který lze vysunout do boku, snižuje čas potřebný k jejich výměně. Posledním důvodem rotoru je možnost "nacpání" většího množství slámy do balíku stejného rozměru, ale také porušení slámy, do takové úrovně, aby bez problému držela tvar balíku, ale zároveň takto porušená sláma, pokud je použita jako podestýlka, lépe saje. Oboje platí pro lisy na kulaté i hranaté balíky.

Jaký je mezi nimi ale rozdíl?

Už asi na první pohled bude tvar. Nejsem si úplně jistý, ale asi to tak bude. Oba tvary mají své specifické použití a lisy využívají špičkové technologie, velmi často patentované jen pro New Holland. Proto můžeme zkonstatovat, že téměř každý druhý lis na hranaté balíky na světě je New Holland. Roční produkce totiž dosahuje až 43% světové produkce. A to je zajímavé číslo. Ale není se čemu divit. Už když se podíváte na výsledný balík, není to žádná nějaká hromada slisované slámy anebo balík prohnutý jako banán. Je to kompaktní, ze všech stran stejný balík s vysokým stupněm slisování připomínající pravidelný kvádr. Tomu napomáhá i stejná šířka rotoru, předlisovací a lisovací komory. Tak se pozná balík z kvalitního a výkonného lisu. To že jím lis New Holland beze sporu je, dokazuje procento pokrytí trhu. Ročně se v Belgickém Zedelgemu, kde probíhá produkce a vývoj pro celý svět, vyrobí cca 1 400 ks. Neprodávanějšími lisy na hranaté balíky jsou modely BB9070 a BB9080.

Vrátím se až na začátek článku a u hranatých lisů to bude "DO ŠPAGÁTU". Samozřejmě vázání. Dvojité vazače od firmy Raspel ale s patentovanými prvky a díly samotného vazače. New Holland ví, jak důležité je vázání balíku a proto už ve standardní výbavě dodává lisy se systémem dvojitého vázání. Tento systém funguje na principu dvou špagátů, které při lisování procházejí zcela mimo vazač a až v momentu ukončení balíku pozvednou oba špagáty vázací jehly do vazače a dojde k ukončení balíku jedním uzlem, ale zároveň při tomto cyklu dojde k uvázání uzlu pro nový balík. Tento celý systém má New Holland patentovaný.

Úplná novinka pro hranaté balíky je váha. Ta je umístěna na konci skluzu balíku těsně před sjetím balíku na zem. Na konci skluzu je umístěno čidlo, které zváží každý balík v momentu, kdy se odkloní pomocí mechanizmu od za ním jdoucího balíku a těsně před tím než se dotkne země. To je velmi důležité pro přesnost vážení. Tato přesnost byla testována na německé univerzitě a výsledek byl odchylka s maximální tolerancí 2%. Tato patentovaná novinka byla poprvé představená v listopadu 2009 na Agrotechnice. Váha umí zvážit každý balík a aktuálně zobrazit hmotnost každého balíku na monitoru, spočítá celkovou hmotnost všech balíku na daném poli nebo pro danou zakázku a samozřejmě celkovou hmotnost všech balíků, které kdy vylezly z lisu. Pro ještě větší množství informací,které lze získat při lisování je i vlhkost slámy. Tento systém měření vlhkosti lze domotat na kterýkoliv lis modelové řady BB9000, ale i starší.

Než slámu nařežeme a slisujeme musíme ji nejprve dostat ze strniště do lisu samotného. Na to nám slouží sběřač s řízeným pohybem prstů sběrače. Tento systém řízeného pohybu má výhodu v tom, že se jeho prsty nezaklápí dovnitř sběrače ale podle pohybu je postupně schovávají do těla sběrače. Tím New Holland zaručuje, že se nemůže dostat žádný materiál dovnitř sběrače, kde by mohl poškodit části sběrače. Kolečka na boku sběrače v žádném případě nejsou kolečka vodící nebo kopírovací. Jsou to kolečka pomocná. Sběrač na našich lisech sbírá slámu se strniště a nevyhrabává hlínu z pozemku do slámy. Proto je zavěšen na rámu lisu, tak aby se nedotýkal země, ale jel pořád se souběžnou polohou k lisu samotnému. Pouze v případě velkých nerovnosti na poli napomáhají kolečka tomu, aby zabránili střetu sběrače se zemí. Kolečka sběrače na lisech New Holland nikdy nejezdí po zemi. Tím je zaručen jednodušší a kvalitnější sběr slámy z pozemku.

Pro ještě kvalitnější nadrcení a možnost slisování ještě více slámy nabízí New Holland drtič slámy, který je umístěn ještě před sběračem. Tento drtič je poháněn od lisu a lze na něm nastavovat vysunutí dvou řad protiostří. Pomocí tohoto systému dosáhneme zvýšení hmotnosti až o 25% při stejném tlaku slisování. Stejný tlak slisování jako u standardního balíku, nás jako výrobce nenutí k zvyšování pevnosti a výrobě masivnějších dílů pro lisovací komoru, což by vedlo k zvýšení hmotnosti celého lisu a následnému zhutňování pozemku a samozřejmě vyšší spotřebě nafty. Drtič lze namontovat na každý lis řady BB9000.

Prídavný drvič slamy umiestnený pred zberačom slamy

"DO SÍTĚ", ale i do špagátu. Tento systém vázání umožňují lisy na kulaté balíky. V dnešní době je ale určitě mnohonásobně populárnější vázání do sítě. Rozhoduje o tom cena, kvalita, dostupnost, ale hlavně to, že balík je omotán po celé své ploše a také se nestane při rozvazování balíku, že by se zapomnělo na nějaký provázek. A všichni víme, jaké by to mohlo mít následky třeba při ječmenné slámě, která se používá na krmení. Obě modelové řady BR6000 a BR7000 se vyrábí v polském Plocku. Původní americká výroba byla přestěhována do Evropy kvůli dostupnosti lisu na trhu. Velmi jednoduchá a spolehlivá řada lisů BR6000 s pevnou lisovací komorou je dostupná svojí cenou pro všechny drobné farmáře a třeba chovatele koní. Model BR6090 lze vybavit přímo baličkou do folie. V poslední době prodávanější, z produkce lisů na kulaté balíky je řada BR7000 s variabilní komorou. Z tohoto lisu můžete mít balík o průměru variabilně od 0,9 m do 1,8 m, podle toho co lisujete (podle hmotnosti) nebo jaké balíky si přejete. Možnost variabilního průměru balíku je zaručena pomocí 6-ti nekonečných pásů, které neustále obíhají okolo obvodu vznikajícího balíku, tím dělají jeho tvar a také tlak slisování.

Je jasné, že lisy na kulaté balíku budou vždy používány pro provozy živočišné výroby pro krmení z důvodu manipulace, nižší hmotnosti, možnosti vázat do jednoduššího systému do sítě a také rozdružování balíku v míchacích vozech. Naopak, pokud budete mít slámu na podestýlku, na topení nebo do spalovny a bude potřebovat co největší stlačení balíku, kompaktní tvar k jednoduchému skladování, určitě si vyberete lis na hranté balíky. Ale to už vlastně jen a pouze na Vás, pro jaký lis New Holland se rozhodnete.
Takže do sítě nebo do špagátu?

Vystavené: 22.6.2010

Autor textu: Jiří Kubík