Logo STROM
STROM Export s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 Vinoř
e-mail: jan.bednar@stromc.cz
 
 


Dlátový pluh z vysokopevnostnej ocele

V dnešnom článku si opäť priblížime už dobre známe prednosti dlátového pluhu STROM Terraland. Navyše sa pozrieme, aké skúsenosti majú v ZOD Blata Sedlec. Tento typ stroja sa stáva v našich podmienkach stále viac obľúbeným. Aj preto sme mu v tomto roku dali nový dizajn, ktorý uspokojí aj tých vzhľadovo najnáročnejších zákazníkov. Staré hranaté krivky boli nahradené modernými organickými tvarmi. Ak Vás dlátový pluh zaujíma a chcete sa pozrieť na skúsenosti ďalších podnikov, sledujte naše pravidelné reportáže na našich webových stránkach.


Obr. 1: V tomto roku získal Terraland nový moderný dizajn

Terraland využijete na:

 • Intenzívne spracovanie a premiešanie pôdy až do 65 cm
 • Ozdravenie pôdneho profilu
 • Efektívne narušenie utužených pôdnych vrstiev a tým zabránenie podmáčania pozemkov
 • Spracovanie pôdy aj v podmienkach, keď nemožno použiť klasické pluhy (preschnuté pôdy atď. ...)
 • Zníženie nákladov pre hĺbkové spracovanie pôdy

Hlavné výhody Terralandu:

 • Spracovanie pôdy až do 65 cm i v ťažkých podmienkach
 • 2 rady robustných 3 x lomených radlíc s krídlami a dvojité hrotové valce
 • Telo stroja z vysokopevnostnej ocele Alform
 • Extrémne vysoká priechodnosť stroja (svetlosť rámu 89cm)
 • Prídavné sklopné bočné valčeky pre spracovanie bočných nerovností
 • Quick-change systém výmeny pracovných dlát

Konštrukcia z vysokopevnostnej ocele Alform

Vysoké pracovné hĺbky Terralandu (až 65 cm) sú spojené s výrazným zaťažením celej konštrukcie stroja. Týmto tlakom musí stroj bezpečne odolať aj pri dlhodobom používaní. Práve preto používame na výrobu Terralandu vysokopevnostnú oceľ Alform, ktorá dosahuje pevnosť až 930 MPa, čo veľmi výrazne prevyšuje pevnosť bežne používanej ocele 11523.


Obr. 2: Konštrukcia z vysokopevnostnej ocele Alform odolá dlhodobo i veľkým hĺbkam

Obr. 3: 3x zalomená pracovná radlica s krídlami a obojstrannými dlátami vyvolá intenzivny miesiaci efekt aj v ťažkých pôdach

V ZOD Blata Sedlec nahradil klasický pluh

V tomto podniku, ktorý hospodári v okrese České Budějovice, sme v minulom roku predvádzali dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj tu spracoval 40 ha. 10 ha úvratí a podmáčaných miest a 30 ha poľa. Svojou prácou na miestnych poľnohospodárov urobil taký dojem, že sa po predvádzaní rozhodli pre nákup svojho vlastného dlátového pluhu. 19. septembra 2010 bol na zterralandovanom poli založený porast ozimnej pšenice - odroda magister.

"Hĺbka spracovania bola 40 cm, aby sa narušila podorničná vrstva a zlepšilo sa tak vsakovanie vody, ktorá vytvárala na poli močiare. Na miestach, kde v predchádzajúcich rokoch stála voda, tento rok voda vsakuje o poznanie lepšie. I keď máme tento rok na väčšine polí veľmi dobré porasty, toto pole vyzerá zo všetkých najlepšie a ak nebude počas žatvy zlé počasie, očakávame tu nadpriemerný výnos." Hodnotí predseda družstva p. František Pešek ml.

"Stroj na nás počas predvádzania urobil veľmi dobrý dojem a dokázal pracovať vo väčšej hĺbke s nižšou spotrebou ako pluh. A vďaka zadným valcom sa dá do takto pripraveného poľa bez problémov ihneď siať, čo nám zníži náklady na ďalšiu prípravu. Preto sa v tomto roku budeme snažiť nový Terraland využiť na 100% a pripraviť s ním čo najviac hektárov", dodáva na záver p. Pešek.

Obr. 4: "Pole spracované Terralandom vyzerá zo všetkých najlepšie" hovorí František Pešek ml.

Vystavené 22.9.2011

Autor textu: Ing. Jan Bednář