Stroje a zariadenia

 
Späť
Zoznam výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku.
DATABÁZA STROJOV A ZARIADENÍ
MOBILNÉ ENERGETICKÉ PROSTRIEDKY (248)
STROJE NA SPRACOVANIE PÔDY (307)
SEJAČKY A VYSADZOVAČE (123)
ROZHADZOVAČE, ZADAŽĎOVAČE, ZAVLAŽOVAČE (478)
STROJE NA OŠETROVANIE A OCHRANU RASTLÍN (147)
ZBEROVÉ STROJE (466)
STROJE NA POZBEROVÚ ÚPRAVU (169)
STROJE NA MANIPULÁCIU, DOPRAVU A SKLADOVANIE (304)
STROJE V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE (204)
OSTATNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA (126)
LESNÁ TECHNIKA (212)
VYHĽADÁVANIE
Hľadaný reťazec: 
Odborné informácie
PRÍPRAVA PÔDY A PESTOVANIE PLODÍN
Nový velký hráč přichází Autor textu: Martin Mikulík (vystavené 10.1.2014)
Utláčanie pôdy mobilnou technikou Autori textu: prof. Ing. Anton Žikla, CSc.; Ing. Ján Kosiba, PhD. (vystavené 22.4.2013)
Ekonomická prevádzka traktorov Autori textu: prof. Ing. Anton Žikla, CSc.; Ing. Juraj Jablonický, PhD. (vystavené 2.4.2013)
Jedinečná závlaha už aj na našom trhu Autor textu: Lukáš Kordoš (vystavené 6.10.2011)
Dlátový pluh z vysokopevnostnej ocele Autor textu: Ing. Jan Bednář (vystavené 22.9.2011)
Technológia protimrazovej ochrany zavlažovaním Autor textu: Ing. Ján Hríbik, CSc. (vystavené 22.7.2011)
Technika pre jarné spracovanie pôdy Autor textu: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. (vystavené 26.5.2011)
Co nás čeká a nemine Autor textu: Martin Mikulík (vystavené 18.1.2011)
I malý traktor ve špičkové výbavě Autor textu: Martin Mikulík (vystavené 12.1.2011)
New Holland T7000 AutoCommand™ přichází na trh Autor textu: Jiří Kubík (vystavené 3.8.2010)
Technické hľadiská pri využívaní strojov pre ochranu rastlín Autor textu: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, CSc. (vystavené 21.4.2010)
To, čo nikto iný nemá - traktor Boomer 3000 Autor textu: Martin Mikulík (vystavené 9.4.2010)
Fertigácia a prihnojovacie zariadenia (2. časť) Autor textu: Ing. Ján Jobbágy, PhD. (vystavené 15.7.2009)
Fertigácia a prihnojovacie zariadenia (1. časť) Autor textu: Ing. Ján Jobbágy, PhD. (vystavené 17.6.2009)
Pred závlahovou sezónou Autor textu: Ing. Ján Hríbik, CSc. (vystavené 15.5.2009)
Postrekovač s riadenou nápravou - menšie mechanické poškodenie porastu, vyššia efektívnosť pestovania plodín! Autori textu: Ing. Dušan Králik, Agrio-postrekovače s.r.o.; Ing. Jana Galambošová, PhD., SPU Nitra (vystavené 6.5.2009)
Minimalizačné a pôdoochranné technológie obrábania pôdy Autor textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD. (vystavené 8.4.2009)
Vývojové trendy v závlahových technológiách Autor textu: Ing. Ján Hríbik, CSc. (vystavené 7.4.2009)
Mechanizácia dôležitý faktor rentabilného využívania TTP Autor textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD.
Ošetrenie mačinového fondu a obnova trávnych porastov Autor textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD.
Rozvoj technológií a strojových systémov pre priame prísevy Autori textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD., Ing. Marian Kunský
Tanierový podmietací kyprič Rubin 9 Autor textu: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Čo umožňuje súčasná technika z hľadiska kvality podmietky Autor textu: Ing. Pavol Findura
Čo nového v pestovaní cukrovej repy Autor textu: Ing. Pavol Findura
ZBER ÚRODY
Zber a pozberové ošetrenie zemiakov Autori textu: doc. Ing. Ján Frančák, CSc.; doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (vystavené 22.11.2011)
Možnosti využitia vysokovýkonných obilných kombajnov Autor textu: Doc. Dr. Ing. Juraj Maga (vystavené 6.9.2011)
Zber krmovín – senáže (zdroj: Moderná mechanizácia 8/2010) (vystavené 16.11.2010)
Čerstvé novinky značky FENDT v žatevnej technike Autor textu: Ing. Martin Halmeš (vystavené 28.4.2009)
Stroje pre zber, nakladanie a dopravu cukrovej repy Autori textu: Ing. Pavol Findura, Ing. Miroslav Žitňák
Kondicionéry v zbere krmovín, prepych či nutnosť? Autor textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD.
Technické a technologické predpoklady zberu silážnych plodín Autor textu: doc. Ing. Juraj Poničan, PhD.
Zber kukurice Autor textu: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický,PhD.
Znižovanie zberových strát pri obilninách Autor textu: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický,PhD.
RÔZNE
Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (2. časť) Autori textu: prof. Ing. Anton Žikla, CSc.; Ing. Ján Kosiba, PhD. (vystavené 16.1.2014)
Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (1. časť) Autori textu: prof. Ing. Anton Žikla, CSc.; Ing. Ján Kosiba, PhD. (vystavené 22.11.2013)
Vlastnosti prevodových a hydraulických olejov traktorov Autori textu: Ing. Radoslav Majdan, PhD.; Ing. Milena Kureková; Ing. Radoslav Pulenka; Milan Rášo (vystavené 20.3.2012)
Lisy na okrúhle balíky: pevný, variabilný alebo semivariabilný - detaily rozhodujú Autori textu: Joachim Sauter; Roy Latsch; Monika Sauter (vystavené 16.11.2010)
EÚ pripravuje ponuku na rozvoj poľnohospodárskej techniky nepoškodzujúcej životné prostredie (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.9, str.11) (vystavené 9.11.2010)
Do sítě nebo do špagátu? Autor textu: Jiří Kubík (vystavené 22.6.2010)
Obhospodarovanie trávnych porastov v horských oblastiach Slovenska Autori textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.; Ing. Marian Kunský (vystavené 15.6.2010)
Mraziaci tunel Freshline® Dual Mode (vystavené 13.4.2010). Viac informácií nájdete tu.
Automaty na mlieko (vystavené 14.9.2009)
Základné predpoklady efektívneho využívania traktorov Autor textu: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. (vystavené 28.1.2009)