Signalizácia

 
Späť
Signalizačné správy
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2014   nové
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2013
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2012
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2011
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2010
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2009
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2008
Signalizačné správy ÚKSÚP pre rok 2007
Systémy včasného varovania
Systém včasného varovania - septorióza pšenice
Systém včasného varovania - fusarium spp.
Informácie o stave
Monitoring stavu porastov hlavných poľných plodín a vykonávaných poľných prác (rok 2009 a 2010)
Výsledky jarnej inventarizácie porastov ozimnej repky
Stav porastov ozimnej pšenice a ozimného jačmeňa po prezimovaní
Stav ozimnej repky po prezimovaní r. 2004 Autor textu: Ing. Pavel Zubal, CSc., Ing. Lenka Sochorcová, Ing. Stanislav Karaba
Odporúčané plochy a odrodová skladba jarných plodín pre  r. 2004 Autor textu: Ing. Pavel Zubal, CSc.
Stav porastov ozimnej pšenice a ozimného jačmeňa po prezimovaní Autor textu: Ing. Jozef Surovčík, CSc.
Ako prezimovali ozimné obilniny a repka olejka? Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.