Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Zber a ošetrenie cibule a cesnaku

Vystihnúť správny čas zberu cibule je pre pestovateľa veľmi dôležité. Bezpečným znakom dozrievania cibule je zaschýňanie vňate v kŕčiku, postupné žltnutie a klesanie listov k zemi. So zberom začíname keď je poľahnutá viac ako polovica vňate porastu. Skôr ako začneme so zberom orientačne sa presvedčíme vytiahnutím niekoľkých cibúľ, či majú správne zatiahnutý kŕčik. Predčasný zber nielenže znižuje úrodu ale zhoršuje skladovateľnosť. Ešte škodlivejší je oneskorený zber. Je síce pravda, že oddialením zberu sa môže zvýšiť hmotnosť cibúľ, ale následne sa zvyšujú aj straty v priebehu uskladnenia a to v dôsledku zvýšeného výskytu hubových chorôb.

Cibuľa dopestovaná v záhradkách sa zberá ručne vyťahovaním za vňať. Za priaznivého slnečného počasia sa ponechá niekoľko dní v radoch na hriadke, aby sa presušila. Potom ju očistíme, zbavíme uschnutej vňate a korienkov. Pred uskladnením cibuľu dôkladne pretriedime a vylúčime akékoľvek poškodené cibule.

Zdravú a suchú cibuľu skladujeme na vzdušnom a tmavom mieste pri optimálnej teplote 0-2 oC a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %.

Najlepšie sa uskladňuje cibuľa z jarnej sejby, cibuľa dopestovaná zo štuplovky sa môže skladovať tiež, ale vydrží oveľa kratšiu dobu.

Zberu cesnaku je treba venovať veľkú pozornosť a starostlivosť, lebo nesprávnym zberom a zlým ošetrením sa môžu spôsobiť značné straty na úrode.

V našich podmienkach zimné cesnaky dozrievajú obyčajne v júli a jarné v auguste. Podľa ľudovej pranostiky je termín zberu cesnaku na Annu t.j. 26 júla. Pritom v najteplejších oblastiach je to asi o týždeň skôr a v polohách o niečo vyššie položených je to asi o 7-10 dní neskôr.

Správne obdobie zberovej zrelosti nepaličiakov nám určujú spodné listy, ktoré začínajú žltnúť a ostatná vňať klesá k zemi. Neklamným znamením blížiacej sa konzumnej zrelosti paličiakov je vzpriamovanie sa doposiaľ špirálovite stočených kvetných stoniek.

Cesnak sa nesmie nechať prezrieť, lebo cibule sa ľahko rozpadávajú na strúčiky a následne podliehajú rôznym chorobám a práchnivejú. Pri oneskorenom zbere vznikajú straty aj tým, že cesnak má schopnosť zaťahovať sa hlbšie do pôdy.

Cesnak vyberáme opatrným podrývaním rýľom, a ručne hlávky vytiahneme z pôdy. Za slnečného počasia necháme 2-3 dni na záhone v jednej vrstve presušiť. Zeminu ktorá ostala na hlávkach neoklepávame, ale zásadne odstraňujme ručným drolením, aby nedošlo k poškodeniu strúčikov.

Nakoľko vlastné sušenie trvá dosť dlho, po čiastočnom presušení na záhone, cesnak dosúšame v debničkách. Na sušenie sa využívajú vzdušné prístrešky alebo iné dobre vetrateľné priestory, kde cesnak preschne za 5-6 týždňov.

Zo suchého cesnaku potom odstránime korene a opatrne zakrátime vňať aby sme nepoškodili hlávku. Správne dosušený cesnak má mať pevné hlavičky a celistvú šupku. Očistený a vytriedený cesnak uložíme v tenkej vrstve do debničiek a skladujeme v suchom prostredí a pri nízkych teplotách. Dobre uskladnený jesenný cesnak vydrží asi štyri mesiace a jarný až osem mesiacov.

 

Vystavené: 25.4. 2006

Autor textu: Ing. Jarmila Pakanová