Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Pestovanie uhoriek pod fóliami

Používanie fólií z plastických hmôt má v zeleninárstve veľkú perspektívu. Význam takéhoto pestovania spočíva najmä v úprave mikroklimatických podmienok, čo sa prejavuje v zlepšení teplotných i vlhkostných pomerov, ako aj zvýšením obsahu oxidu uhličitého v pestovateľskom priestore. To všetko sú dôležité faktory pre pestovanú zeleninu.

Fólie z plastických hmôt majú oproti sklu viaceré prednosti. Sú podstatne ľahšie, takže potrebujú oveľa ľahšiu a jednoduchšiu konštrukciu, ktorá menej zatieňuje vnútorný priestor a sú aj lacnejšie. Možno ich využívať viacerými spôsobmi a majú menšie technické nároky na zvýšenie efektívnosti pestovania. Rozličné konštrukcie z plastických hmôt (fólie) možno využívať v pestovaní zeleniny rozličným spôsobom.

Uhorky pestujeme pre ich plody. Preto ich zaraďujeme medzi plodovú zeleninu. Pre svoj osviežujúci účinok patria medzi obľúbené zeleniny, i keď majú nízky obsah biologicky hodnotných látok. Pestovaním uhoriek vo fóliovníkoch sa vytvárajú podmienky pre urýchlenie vývinu jednotlivých rastových fáz o 10 – 14 dní a dosahuje sa zvýšenie úrod. V letných a jesenných mesiacoch je uhoriek na trhu dostatok. Občas je dostatok rýchlených uhoriek z vlastnej produkcie aj koncom jari.

Šalátové uhorky môžeme pestovať v rýchliarenských priestoroch – v skleníkoch a fóliovníkoch, a to buď vo vykurovaných alebo nevykurovaných. V súčasnosti možno upustiť od prísnejšieho rezu, ktorý je náročný na čas a ručnú prácu. Dĺžka obdobia od sejby do vysádzania, od vysádzania do prvého oberania a dĺžka obdobia oberania sú veľmi rozdielne a závisia od ročného obdobia, podmienok prostredia a kultivarov. Najdlhšie sú jednotlivé obdobia cez zimu, čím viac sa rýchlenie presúva k jari a letu, tým viac sa vegetačné obdobie skracuje. Obdobie od sejby do vysádzania trvá 4 – 5 týždňov ( 28 – 35 dní), od vysádzania do začiatku oberania asi 5 – 7 týždňov. Celkove vegetačné obdobie skorších kultivarov trvá 90 – 100 dní a neskorších 110 – 130 dní. Uhorky sú zaraďované ako hlavná plodina , vhodnou predplodinou je špenát, reďkovka, hlávkový šalát alebo skorý kaleráb. Následnou plodinou môže byť kaleráb, šalát, pekinská kapusta a iné. Na rýchlenie volíme kultivary s vysokou odolnosťou proti chorobám, vysievame vždy morené osivo. Predsejbová príprava osiva priaznivo vplýva na rast a vývin priesad a neskôr aj rastlín z hľadiska kvality a kvantity plodov. Sejbou napučaného osiva získavame rýchle a rovnomernejšie vzchádzanie a prvé zbery urýchlime o niekoľko dní. Dobré výsledky pestovania uhoriek sa dosahujú pri nastielaní pôdy priehľadnou alebo perforovanou čiernou fóliou. Nastielaním dosiahneme, že sa pôda rýchlejšie prehrieva a dosiahneme urýchlenie prvej úrody o 5 až 8 dní skôr. Tento spôsob pestovania sa môže používať pri pestovaní uhoriek z priameho výsevu ako aj pri pestovaní z predpestovaných priesad. Vysokovýkonné zahraničné hybridy je veľmi vhodné pestovať vo fóliovníkoch na opore, pričom sa ponecháva iba hlavný výhonok a bočné výhonky sa zaštipnú vždy po druhom liste. Hoci sa rastliny na opore udržia, je vhodné ich prichytiť ešte krúžkami z plastu. Plody môžu však rastlinu ťahať dole, preto sa odporúča uhorky pomocou drôteného háku zavesiť na napínací drôt. Uhorky sa rovnako dobre môžu šplhať aj na sieti z plastu s veľkými okami. Hoci sa rastliny oveľa lepšie držia, môžeme im pomôcť krúžkami. Keď dosiahnu potrebnú výšku, hlavný výhonok sa zaštipne. Okrem toho treba rastliny príležitostne presvetliť a odstrániť zakrpatené plody. Na rastline sa v celej dĺžke objavuje bohatá násada plodov. Výsledky výskumov potvrdzujú, že touto technológiou sa dosahujú vyššie úrody až o 40 % oproti tradičnému pestovaniu vo voľnej pôde, pričom podiel plodov I. triedy predstavuje až 60 – 70 % z celkovej úrody.

Okrem vytvorenia priaznivých klimatických podmienok sa treba postarať aj o dostatočný prívod živín. Nedostatok živín možno hneď spozorovať zmenou farby listov. Ak strácajú sýtu zeleň a žltnú, majú väčšinou nedostatok dusíka. Prehnojeniu sa treba vystríhať, príliš vysoká koncentráciu minerálnych solí v pôde môže viesť k odumieraniu rastlín. Na lepšie využitie plôch vo fóliovníku možno odporúčať miešané pestovanie. Pred uhorkami a zakiaľ sú tieto ešte malé, možno pestovať určité druhy zeleniny ako podplodinu, napr. šalát alebo reďkovku.

Ochrana porastu šalátových uhoriek vo fóliovníku sa prakticky začína aplikáciou herbicídu. Pred sejbou semená moríme. Ďalej sa postrekuje pri výskyte molíc, vošiek a chorôb . Postrekujeme preventívne skôr ako sa choroba prejaví. Oberať začíname , keď sú plody ešte slabo vyzreté a nie sú príliš ťažké a veľké. Uhorky nad 500 g by nemali zostať visieť na rastlinách, pretože odčerpávajú veľa živín a malé plody sa zle vyvíjajú. Uhorky šalátové možno pestovať tiež v pareniskách a v skleníkoch. Podmienky vo fóliovníku zodpovedajú podmienkam v skleníku. Vlhkosť vzduchu sa pod fóliou lepšie udržiava a odpadá dodatočné zatieňovanie.

Na pestovanie vo fóliovníkoch sú vhodné odrody napr: Astrea F1, Edona F1, Lavina F1, Paladinka F1, Stela F1, Seray F1 a iné.

Základným predpokladom využívania fóliovníkov a vôbec fólií je rešpektovanie prírodných podmienok, ako aj prísne dodržiavanie pestovateľských zásad. Z tohoto hľadiska sa fóliovníky najefektívnejšie využívajú predovšetkým v teplejších oblastiach južného Slovenska a to na ľahkých výhrevných pôdach dostatočne zásobených humusom a živinami.

Vystavené: 8.7. 2004

Autori textu: Ing. Viteková A., Králová J.